De huidige ontwikkelingen in de markt voor afvalverwerking zullen de komende jaren voor de nodige uitdagingen zorgen. Door mede-eigenaar te worden van HVC, een afvalbedrijf in handen van meerdere lokale overheden, zit Avalex aan het stuur bij de manier waarop het afval uit de gemeente verwerkt wordt.

Het beeld dat HVC deze taak goed kan uitvoeren tegen een competitieve prijs wordt bevestigd door een grondig onafhankelijk onderzoek van het bureau KplusV. Hierin wordt uitgewerkt wat een keuze voor HVC zou betekenen voor Avalex en Delft. Daarnaast kunnen Delft en Avalex is deze constructie beter sturen op veranderingen rondom verbranding van restafval en de transitie naar een circulaire economie. Dit past goed bij de visie die GroenLinks heeft en wij ondersteunen de gemaakte keuze.