Autoluw bevalt Delft

Een ruime meerderheid van de Delftenaren is positief over de autoluwe binnenstad. GroenLinks is daar trots op, want wethouder Grashoff was degene die het voortouw nam in Delft. Tegen veel weerstand in. In 2000 besloot de raad tot het autoluw maken van de binnenstad. Veel van de felste tegenstanders van toen, zijn nu overtuigd van de voordelen van de autoluwe binnenstad: het leefklimaat in de binnenstad is duidelijk verbeterd en de toeristische aantekkingskracht is vergroot. In het GL-verkiezingsprogramma staat dan ook dat we de autoluwe binnenstad nog willen uitbreiden.

Uit het gemeentelijk DIP-onderzoek (Delft Internet Panel) in december 2009 onder circa 1700 Delftenaren blijkt dat 70% van de Delftenaren het nu prettiger vindt om in de binnenstad te verblijven dan voor de invoering van het autoluwplusbeleid. Daarnaast vindt ruim tweederde van de bewoners van de binnenstad dat ook het woonklimaat is verbeterd. Een ruime meerderheid (69%) van de Delftenaren is dan ook voorstander van voortzetting van het autoluwplusbeleid.

Er is volop draagvlak voor het autoluwplusbeleid in de binnenstad en voor de mogelijke uitbreiding van het autoluwplusgebied tot aan het Doelenplein. 57% van de respondenten vindt deze uitbreiding een goed idee. In ons verkiezingsprogramma stellen we een verdere uitbreiding van de autoluwe binnenstad voor.

Veel Delftenaren zouden nog wel wat verder willen gaan. Zo is 74% van de respondenten het eens met de stelling dat zwaar verkeer alleen op bepaalde tijden de binnenstad in zou mogen om zo de overlast te beperken. En 68% zegt, hoe minder auto's in de binnenstad, hoe beter. 

In ons programma stellen wij voor vrachtwagens zoveel mogelijk uit de binnenstad te weren. Dat kan door invoering van een distributiesysteem met kleinere schonere voertuigen vanuit een distributiecentrum buiten de stad.