Autoloze woningen

GroenLinks is blij met het voornemen van het nieuwe college om de parkeereis te versoepelen voor moeilijk te realiseren woningbouwplannen in binnenstad. Te vaak leverde deze eis problemen op voor ontwikkelingen in de binnenstad.

In de binnenstad hebben ontwikkelaars in sommige situaties moeite om bouwplannen of verbouwplannen voor woningen te realiseren omdat het maken van parkeerplaatsen op eigen terrein te veel kosten met zich meebrengt. Dit probleem doet zich bijvoorbeeld voor bij de verbouw van monumentale panden tot woningeenheden en de realisatie van woningen boven winkels. Deze bouwplannen komen mogelijk wel van de grond zonder parkeervoorziening. Dit is een interessante optie voor nieuwe bewoners die geen auto bezitten. Daarom maakt het college het mogelijk om bij deze woningplannen een parkeerovereenkomst af te sluiten waarbij niet wordt voldaan aan de parkeereis voor woningen.

GroenLinks vindt dit een goede ontwikkeling. In ons verkiezingsprogramma pleiten wij ook voor autoloze woningen.