Akkoord voor Schone Lucht in Delft.

De lucht die we iedere dag in- en uitademen heeft grote invloed op onze gezondheid. Onze huidige luchtverontreiniging is na roken een van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid. GroenLinks Delft is trots dat GroenLinks wethouder Brandligt namens gemeente Delft maandag 13 januari het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend. Begin juli heeft onze fractie samen met de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over het verbeteren van de luchtkwaliteit in onze gemeente. Nadat in 2006 een plan van aanpak Luchtkwaliteit en in 2010 een actualisatie van het plan is gemaakt, wordt het tijd daar nu weer een stap verder in te gaan.

Het college maakt deze stap met het ondertekenen van het landelijk opgestelde Schone Lucht Akkoord. Hierbij worden hogere eisen gesteld aan de luchtkwaliteit en wordt er toegewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie voor luchtkwaliteit in 2030 voor stikstofdioxide en fijnstof. Zowel het Rijk, de provincies als gemeenten zijn aan zet. Een concrete maatregel waarover de gemeenteraad in 2020 zich mag uitspreken is een voorstel voor uitbreiden van milieuzones over de gehele stad volgens de nieuwe landelijke systematiek. Hier kijken we uiteraard naar uit.

Nieuwsgierig naar meer achtergrond informatie over het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord door Delft en wat Delft gaat doen kijk dan hier!

En een leuk item met Wethouder Stephan Brandligt op Oproep West is hier te vinden!