Versneld klimaatneutraal
Versneld klimaatneutraal

Aardgasvrij Nieuwbouw

GroenLinks Delft is trots! Dinsdag13 maart hebben netbeheerder Stedin en de gemeente Delft - samen met zo’n twintig andere Zuid-Hollandse gemeenten en de provincie Zuid-Holland - het Convenant Aardgasvrij Nieuwbouw ontertekend.

Wethouder Stephan Brandligt: “Dit convenant versterkt ons Uitvoeringsprogramma Delft Energieneutraal 2050 - 2017-2020. Hierin staat dat de gemeente een grote rol heeft om de energietransitie lokaal vorm te geven en dat in Delft de focus gelegd wordt op het aardgasvrij bouwen en het aardgasvrij maken van bestaande bouw.”

Recent schrapte de Tweede Kamer de aansluitplicht op het aardgasnet voor nieuwbouwwoningen. Het duurt nog maanden voordat deze wetswijziging in werking treedt. Stedin wil hier niet op wachten en veel gemeenten in Zuid-Holland delen dat. Om nieuwbouwprojecten nu al aardgasvrij op te leveren tekenen de gemeenten, de provincie Zuid-Holland met Stedin op het Convenant Aardgasvrij Nieuwbouw.