Aanbesteding RegioTaxi kan beter

Het failliet van CPV, de lokale Delftse uitvoerder van de RegioTaxi, maakt duidelijk dat er bij de aanbieders van het regionale vervoerssysteem veel mis is met de verwachtingen van het eigen kunnen. CPV werkte als onderaannemer van Connexxion dat een klein jaar geleden het vervoer overnam van BTR, dat op zijn beurt niet kon voldoen aan de gestelde eisen bij de aanbesteding van het regiovervoer.

Voor de vele gebruikers van de RegioTaxi is het prettig te weten dat het bekende en goed presterende bedrijf Deltax naast het interlokale vervoer nu ook de lokale ritten gaat doen. Deze situatie kan in 2010 echter alweer veranderen omdat het regionale vervoer voor ouderen en gehandicapten weer volgens Europese regelgeving aanbesteed moet worden.

In februari heeft de Raad van Delft, net als in de andere deelnemende gemeenten, vastgesteld dat de aanbesteding weer door het Stadsgewest Haaglanden als opdrachtgever zal worden gedaan. In het Stadsgewest is vastgesteld dat de organisatie van het regiovervoer op zich goed is, maar dat de uitvoering beter kan.

Voor een goed presterende RegioTaxi kunnen we leren van de fouten die bij de vorige aanbesteding en bij de voorgaande aanbieders zijn gemaakt. Dit betekent dat er niet alleen op een goedkope prijs moet worden afgegaan, maar vooral op organisatie en kwaliteit van de vervoerders. Haaglanden zal als opdrachtgever, en de gemeente Delft als deelnemer, de eisen voor aanbieders hoog maar realistisch haalbaar moeten stellen. Een gevraagd en geboden percentage van 95% voor betrouwbaarheid van de rittijden klinkt mooi voor een opdrachtgever, maar is niet realistisch te verwachten van een aanbieder.

Wat GroenLinks betreft is duidelijk dat er voor één vervoerder in het gehele Haaglandengebied moet worden gekozen. Het voordeel hiervan voor de gebruikers is dat zij niet aan stadsgrenzen hoeven over te stappen of voor langere ritten van een tweede aanbieder afhankelijk zijn. Eén vervoerder in een groter gebied kan efficiënter en kostenbesparend werken. In het contract moeten duidelijke voorwaarden en eisen voor het werken met onderaannemers opgenomen worden. Voor gevallen waarin er iets mis gaat moet duidelijk zijn dat er snel en volgens contract wordt ingegrepen. Kiezen voor goed vervoer betekent ook dat het geld mag kosten. Er zal veel geld gereserveerd moeten blijven om risico’s voor de gemeente in de toekomst op te kunnen vangen. Komende jaren gaat de bijdrage van het Stadsgewest voor de RegioTaxi flink omlaag. Delft zal zelf veel meer moeten bijdragen.

Bij de aanbesteding moeten de wensen en ervaringen van de gebruikers gehoord en meegenomen worden. Het Gehandicaptenpanel heeft al aangegeven een voorkeur te hebben voor het in stand houden van het huidige systeem van regiovervoer, met de kanttekening dat het panel een betere kwaliteit nodig acht.