A4 - slikken of stikken

Sinds vanmiddag heeft (demissionair) minister Eurlings (CDA) de door hem gewenste handtekeningen onder de bestuurlijke overeenkomst A4.

Afgelopen donderdag is een bestuurlijke overeenkomst A4 Delft-Schiedam getekend door minister Eurlings en betrokken overheden. In 2006 kwam het IODS-convenant (Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam) tot stand, waarin voorwaarden werden gesteld aan de inpassing van de weg. De bestuurlijke overeenkomst maakt aanvullende afspraken over die inpassing.

In de Delftse Post van vrijdag laat onderhandelaar en gedeputeerde Van Engelshoven-Huls (PvdA) weten de A4 een aanwinst te vinden. Hij verwacht dat de weg de bereikbaarheid zal verbeteren. GroenLinks is nooit een voorstander van de A4 geweest en zal dat ook nooit zijn. Midden-Delfland is als natuur- en recreatiegebied voor de inwoners van Delft en de andere omringende gemeenten van te grote waarde om doorsneden te worden door een snelweg waarvan het nut nooit overtuigend is aangetoond. De MilieuEffectRapportage laat zien dat de beoogde doelen die de minister zich heeft gesteld voor bereikbaarheid, niet gehaald worden door aanleg van deze weg die 898 miljoen euro gaat kosten.

Maar in de achterban, en ook in de fractie overigens, bestaan twee stromingen: één die radicaal tegen de A4 is en een groep die zegt: ‘Liever niet, maar indien de weg er komt dan onder de voorwaarden dat we de A4 niet zien, horen en ruiken’. Dat laatste, de schadelijke gevolgen zo veel mogelijk beperken, heeft GroenLinks in raad en college de laatste jaren bevochten.

De bestuurlijke overeenkomst die nu getekend is maakt nadere afspraken voor de inpassing van de A4. Voor Delft betekent dat, dat er specifieke aandacht is voor, en maatregelen worden genomen bij Tanthof. Belangrijk aandachtspunt is hier dat de geluidswaarden binnen de grenzen blijven. Uit het akoestisch onderzoek dat gedaan is door een aantal gemeenten als ondersteuning op de zienswijze op het Ontwerp Trace Besluit bleek dat het ontwerp van de A4 niet aan de IODS voorwaarden voldoet. Hetzelfde geldt voor de geluidsbelasting in het stiltegebied Midden-Delfland. In de overeenkomst is hier op het laatste moment nog een passage over opgenomen.

In de overeenkomst zijn voor Delft ook flankerende maatregelen opgenomen in de wijk Buitenhof en rondom de Kruithuisweg. Dat de aanleg van de A4 Delft Schiedam invloed zal hebben op de hoeveelheid verkeer op de Kruithuisweg is wel bijna zeker. Op deze verkeerseffecten moet de komende jaren dan ook geanticipeerd worden. Met een fietstunnel bij de Buitenhofdreef bijvoorbeeld.

In Vlaardingen en Schiedam zijn de uitgangspunten van IODS in de overeenkomst niet overeind gebleven. In Schiedam is de tunnel bijvoorbeeld hoger en korter. De minister heeft met de Crisis en Herstelwet in zijn achterzak alle gemeenten klem gezet. Ten koste van de integrale ontwikkeling.

De fractie van GroenLinks is ervan overtuigd dat het College, en in het bijzonder wethouder Bolten die verantwoordelijk wordt vanuit Delft voor de inpassing van weg, in de verdere uitwerking van de plannen continu de voorwaarden uit het IODS zal bewaken en er op toe zal zien dat ook de aanvullende afspraken zullen worden nagekomen.

Voorlopig ligt de A4 er gelukkig nog niet. Er zijn nog wel wat hobbels te nemen. Actuele is de tunnelveiligheid. Na de moeilijkheden met de tunnel bij Roermond werd deze week bekend dat minister Eurlings de opening van de landtunnel bij Leidsche Rijn op de A2 nog twee jaar heeft uitgesteld. Er zijn problemen met de geavanceerde veiligheidssystemen. Bij Schiedam wordt de A4 ingepast met een landtunnel, die aangesloten moet worden op het Kethelplein, en ook dat zal nog een grote uitdaging worden voor Rijkswaterstaat.