Het initiatiefvoorstel bevat een drietal onderdelen: 1. een inloopochtend/middag in het wijkcentrum, georganiseerd door en voor bewoners, waar iedereen welkom is; 2. toegankelijke en vindbare informatie over de activiteiten in de wijkcentra; 3. het makkelijker maken voor bewoners om zelf activiteiten te organiseren voor andere bewoners in de wijk.

Het initiatiefvoorstel kun je hier lezen.

Doe mee: Sluit je aan bij het netwerk bewonersactiviteiten

Het initiatiefvoorstel is voor GroenLinks geen eindpunt, maar een begin om de maatschappelijke functie van de wijkcentra beter te benutten en bewonersactiviteiten te steunen. William van Treuren en Ingrid Lips zoeken contact met initiatiefnemers van bewonersactiviteiten om met elkaar een netwerk te vormen, elkaar te steunen en inspireren en om als gelijkwaardige partner met de gemeente samen te werken.
Het netwerk bestaat op dit moment al uit 11 actieve bewoners. We zoeken de verbinding met bewoners die activiteiten in de wijk (willen) organiseren en de vrijwilligers die in de wijkcentra werken.
Je hoeft geen lid van GroenLinks te zijn om je aan te sluiten. Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem dan contact op met raadslid Ingrid Lips: i.lips@groenlinksdelft.nl