Liever geen racebaan bij drukke fietskruising

GroenLinks wil veilige en comfortabele fietsroutes voor woon-werkverkeer. Op de hoofdroute tussen Delft en Schiedam zit een flinke kink in de kabel. Waar de route kruist met het drukbefietste Sint-Maartenrechtpad, worden de fietsers getrakteerd op automobilisten die het gaspedaal stevig indrukken. Zo’n dertig meter voor de kruising wijzigt de maximumsnelheid namelijk van 30 km/u naar 60 km/u. GroenLinks stelt voor het verkeersbord “60” te verplaatsen naar de andere kant van de kruising. Een heel goedkope maatregel om de fietsveiligheid te verbeteren.

Werkbezoek bij DOEL: Bijzonder waar nodig

Werkbezoek bij DOEL: Bijzonder waar nodig

Op vrijdagmiddag 4 juli is GroenLinks op werkbezoek bij DOEL voor een kennismaking met dagbesteding en re-integratie voor mensen met een psychiatrische en psychische achtergrond. We bezoeken de tuin. Deelnemers vertellen over hun werk in de tuin en we spreken met ervaringsdeskundige medewerkers van GIDS. Anja van Driel, manager van DOEL vertelt over de nieuwe ontwikkelingen. DOEL bereidt zich voor op de transitie van dagbesteding naar de gemeente door een aanbod te ontwikkelen in de wijken en deelnemers een werkplek te bieden in de maatschappij, zoals in Molen de Roos. Een grote zorg is dat de functie van dagbesteding en de voor deze doelgroep nodige deskundige professionele ondersteuning door de gemeente wordt onderschat. Er wordt te makkelijk gedacht dat deze mensen wel gewoon naar het wijkcentrum kunnen en deel kunnen nemen aan activiteiten en initiatieven van vrijwilligers.

Rechtsbescherming in het geding?

Rechtsbescherming in het geding?

De rechtsbescherming van burgers die bezwaar willen maken tegen een gemeentelijke beslissing staat onder druk. GroenLinks maakt zich daar zorgen over, en vindt dat bij veranderingen in de nu bestaande procedures in ieder geval aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan.

Denk mee over het provinciaal Verkiezingsprogramma!

Denk mee over het provinciaal Verkiezingsprogramma!

Op maandag 7 juli organiseert GroenLinks Delft een bijeenkomst waarop de Delftse leden een inbreng kunnen komen opstellen voor het Verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015.

Bezoek aan Programma DOEL

Bezoek aan Programma DOEL

De werkgroep Sociaal Domein organiseert op vrijdag 4 juli aan het eind van de middag een bijeenkomst bij Programma DOEL. Dit i.p.v. de zaterdagbijeenkomst die elke eerste zaterdag van de maand plaatsvindt voor GroenLinks-leden en -sympathisanten. Bij hoge uitzondering is het dit keer op vrijdag omdat dit de medewerkers van DOEL beter uitkomt.

Inzet vrijwilligersorganisaties beter benutten

GroenLinks Delft wil, dat de gemeente in beeld brengt welke maatschappelijke rol vrijwilligersorganisaties willen en kunnen vervullen. Door dit in kaart te brengen kan de aanwezige deskundigheid en inzet van vrijwilligers beter benut worden. Zo kan de rol van gemeente, vrijwilligers- en professionele organisaties goed op elkaar worden afgestemd. Er ontstaat duidelijkheid over blinde vlekken en overlap. Dit overzicht biedt een basis om met de vrijwilligersorganisaties in gesprek te gaan. Hoe kan de gemeente dit faciliteren en professionele ondersteuning hier goed op aansluiten? Uitgangspunt daarbij is wat vrijwilligers willen en kunnen doen.

Burgemeester Verkerk ondertekent petitie Kinderpardon

Burgemeester Verkerk ondertekent petitie Kinderpardon

GroenLinks is blij om te horen dat burgemeester Verkerk heeft besloten de petitie “Eerlijk Kinderpardon” te ondertekenen. Dit heeft de burgemeester laten weten in zijn antwoord op schriftelijk vragen die GroenLinks, ChristenUnie en D66 vorige week stelden.

Steun de Delftse PROEFtuin

Steun de Delftse PROEFtuin

In het najaar van 2014 start Stichting Groenkracht met de aanleg van de Delftse PROEFtuin. In de Spoorzone gaat Groenkracht samen met inwoners uit Delft biologisch voedsel, (fruit)bomen en bloemen verbouwen.

Campagne update

Campagne update

De campagne voor de Europese verkiezingen op 22 mei is eindelijk begonnen! Waar andere partijen nog worstelen met hun Europa-verhaal, konden we deze week duidelijk op televisie en radio en in kranten onze boodschap kwijt: Kies Europa, Stem Groen! In deze campagne-update daarom een kort overzicht van de mediaoptredens van onze aanvoerders.

"YOUROPE" EU & YOU

"YOUROPE" EU & YOU

Op 15 mei 2014 houden Leo de Vrees, Europese Commissie DG Milieu en Cécile Toubeau werkzaam bij Transport & Environment – een van de grotere milieu NGO’s in Brussel- een presentatie over hun werkzaamheden. Speciaal voor studenten, medewerkers aan de TU Delft, expats en andere belangstellenden. De voertaal is Engels en de toegang is gratis. Na afloop worden er sandwiches geserveerd.