h. Werkgroep Sociaal 

Over alles op het gebied van ‘Links’. De werkgroep houdt zich bezig met thema's uit het sociale domein: WMO, Participatiewet en Jeugdwet, en met onderwerpen als  dagbesteding, zzp-ers in de zorg, social return of jeugdzorg. Je kunt lid worden van de werkgroep, of op de hoogte blijven en inspringen als het onderwerp je aanspreekt. 

Zo houdt de werkgroep zich de komende tijd bezig met het verbeteren van de positie van zzp’ers in Delft. Heb je ervaring als zzp’er of voel je je betrokken bij deze problematiek? En wil je concreet iets bijdragen door adviezen te geven aan raadsleden van GroenLinks Delft? Meld je dan aan of kom vrijblijvend kennis maken. Contactpersoon is Gera Schäperclaus:  g.schaperclaus[@]groenlinksdelft.nl.

i. Werkgroep Volkshuisvesting 

De werkgroep ondersteunt de gemeenteraadsfractie en ontwikkelt ideeën en voorstellen rond specifieke actuele thema’s, zoals: Airbnb, vocht- & schimmelproblematiek in huurwoningen, standpunten over renovatie- en vervangende nieuwbouwprojecten, en nieuwe vormen van huisvesting voor ouderen en hulpbehoevenden. Ook organiseert de werkgroep acties en activiteiten op dit beleidsterrein. Meer weten, aanmelden voor de e-mailgroep, meedoen of meediscussiëren? Neem contact op met Paul de Graaf: p.degraaf[@]groenlinksdelft.nl / 06 21 17 95 05.

j. Werkgroep Duurzaamheid

De werkgroep duurzaamheid organiseert inspirerende sessies en verzamelt daarmee haalbare ideeën op het gebied van groen, de leefbare stad, openbare ruimte, mobiliteit, participatie en klimaatadaptatie. Hoe concreter, hoe beter, zodat we de fractie kunnen ondersteunen in daadkrachtige voorstellen.

De komende maanden staat het thema: ‘Vergroen de stad’ op de agenda. Als je een keer wilt meedenken of geïnspireerd wilt raken: schroom niet en meld je aan. Contactpersoon is Willeke van de Groep: willeke.vandegroep[@]gmail.com.

k. Thema Wijkaanpak / Contact met de stad 

Binnenkort op deze plaats meer informatie. Geïnteresseerd? Mail met contactpersoon Peter Paul van ’t Veen: pp.vantveen[@]groenlinksdelft.nl.