VERANTWOORDING COMMISSIE WERVING & SELECTIE KANDIDATEN GEMEENTERAAD 2018

De commissie WSF is trots op en verheugd met de grote groep mensen die zich op verschillende manieren willen inzetten voor GroenLinks in Delft. Met de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 die wij voorstellen, hebben wij er vertrouwen in dat de beweging die GroenLinks landelijk heeft ingezet, ook in Delft in de volgende raadsperiode met volle kracht en overtuiging kan worden voortgezet. Kwalitatief heeft deze groep ook veel te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze kandidatenlijst, een mix van ervaring en nieuwe gezichten, diverse achtergronden en deskundigheden, weer een uitstekende GroenLinks fractie in de raad gaan neerzetten.

We hebben gezocht naar mensen die samen een goed team kunnen vormen. Een sterk team met politieke allrounders boven aan de lijst, met nieuwe leden met specialistische kennis en vaardigheden in de bredere fractie en mensen die willen toegroeien naar een plaats in de toekomstige fractie, mensen die ogen en oren van de GroenLinks-fractie willen zijn en hun geluid willen laten horen.

Alle door ons voorgestelde kandidaten zijn akkoord met hun plaats op de kandidatenlijst.

De eerste vijftien kandidaten kunnen we als volgt toelichten:

 1. Frank van Vliet is sinds het najaar van 2016 fractievoorzitter. Hij dwingt binnen en buiten de fractie respect af vanwege zijn rustige, overwogen manier van werken. Hij kan de sociale en duurzame ambities van GroenLinks met de stad Delft goed uitdragen, zowel in persoonlijke gesprekken als voor een volle zaal. Om dingen te bereiken, zoekt Frank de dialoog op, zowel met mensen in de stad als in de raad. Wij dragen Frank van Vliet graag voor als lijsttrekker voor GroenLinks Delft.
 1. Ingrid Lips, een bevlogen raadslid. Vrijwel altijd aanwezig op elke relevante bijeenkomst over de complexe veranderingen in het sociaal domeinen de gevolgen daarvan voor de inwoners van onze stad. Altijd bereid om in gesprek te gaan met Delftenaren en maatschappelijke organisaties. Zij heeft een deskundigheid en dossierkennis opgebouwd waar niemand omheen kan. Dat maakt Ingrid Lips tot een sterke speler in de raadszaal.
 1. Klaas Herrema, draait al 8 jaar mee als commissielid. Benadert elk vraagstuk vanuit de GroenLinkse visie en standpunten. Hij werkt graag samen met andere partijen, maar beoordeelt voorstellen altijd op duurzame, groene en sociale aspecten en op de gewenste kwaliteit. Doet door diverse contacten met burgers en bedrijven veel kennis op over de effecten van het gemeentebeleid. Wij zien Klaas als iemand die nieuwe en jonge fractieleden kan coachen.
 1. Rinske Wessels: Een nieuw ster aan het firmament. Is maatschappelijk betrokken, zet zich graag in voor een duurzame en verdraagzame en inclusieve wereld. Haar ervaring met democratische participatieprocessen van onderaf kan de besluitvorming in Delft zowel in het sociaal domein als bij duurzame projecten zeer ten goede komen.
 1. Timo Töns, een jonge Delvenaar, opgevoed met het idee dat voor anderen zorgen, en dan met name voor mensen die het minder hebben, vanzelfsprekend is. Timo kan deze sociale inslag dankzij zijn opleiding aan de TU uitstekend combineren met de groene standpunten van GroenLinks. Bovendien brengt hij bestuurlijke ervaring mee uit de studentenvereniging Sint Jansbrug, waarbij hij na enkele jaren commissiewerk in 2014-2015 president was.
 1. Catherine Bij de Vaate, ‘terug van weggeweest’. Heeft het beleid op europees, nationaal en lokaal niveau in verschillende rollen meegemaakt en benaderd, maar altijd vanuit de gedrevenheid om dingen voor elkaar te krijgen die structureel iets betekenen voor mensen. Een snelle denker, neemt waar nodig verantwoordelijkheid en discussieert met GroenLinkse passie.
 1. Deyar Jaff, een van de nieuwe jonge enthousiaste leden met een brede interesse in en kennis over de leefomgeving van burgers. Stelt dat een aantrekkelijke stad meer is dan een mooi fysiek domein. Sociale voorzieningen voor burgers, saamhorigheid en veiligheid spelen minstens een even grote rol voor het welzijn van burgers. Vanuit die visie wil Deyar de belangen van Delftse burgers graag namens GroenLinks behartigen.
 1. Cheraldine Osepa. Haar kernwaarden zijn omgang met natuur en milieu en het streven naar een solidaire samenleving gebaseerd op tolerantie, wederzijds begrip en acceptatie. Cheraldine organiseert of doet mee aan activiteiten die naadloos passen in een partij die steeds op zoek gaat naar verbinding en harmonie tussen de maatschappelijke groeperingen. Zij kan een belangrijke bijdrage leveren aan de inclusiviteit van besluitvormings­processen binnen de Delftse gemeenteraad.
 1. Geert Jan Braber, zet zich in voor echte democratische besluitvorming. Heeft het bestuur van de afdeling GroenLinksDelft geholpen bij het opstellen van een visiedocument voor de afdeling voor de komende jaren. Wil zich graag inzetten voor de beweging GroenLinks met leden en sympathisanten die zeer betrokken zijn bij de maatschappij, hun leefomgeving en de waarden van GroenLinks.
 1. Claudia Hofemann heeft een grote passie voor duurzaamheid, vooral gericht op energieverbruik, mobiliteit, voedsel en afval. Gelooft in technische oplossingen maar ook in duurzaam consumentengedrag. Zet zich volop in voor een leefbare toekomst voor onze kinderen. Op de school van haar kinderen is ze nu al bezig met duurzaamheid.
 1. Dominique Bentvelsen, geboren en getogen in Delft. Bassist en theoloog. En wat voor GroenLinks van groot belang is: vrijwel iedereen die zich met cultuur in Delft bezighoudt, kent Dominique als een sympathieke, bescheiden maar betrokken commissielid met scherp oog voor ontwikkelingen, zowel bedreigingen voor de culturele sector als kansen.
 1. Anneke Kraamer, houdt ervan zich naast haar studie in te zetten voor haar omgeving. Doet dit actief in commissies en beleidsgroepen van de D.S.V. “Nieuwe Delft” (De Bolk), de studentenvakbond VSSD en in Dwars. In 2015/2016 was zij fulltime secretaris van de VSSD. De komende tijd gaat Anneke afstuderen, daarom is zij op dit moment alleen beschikbaar voor een commissieplaats en later eventueel voor een plaats in de raad.
   
 2. Ahmet Kargin, 21 jaar oud en naast zijn natuurkundestudie al behoorlijk actief o.a. als penningmeester van Dwars Haaglanden-Leiden waar hij ook een ‘integratie-avond’ heeft georganiseerd om onderlinge banden te versterken. Verder heeft hij meegewerkt aan INESPO, een internationale olympiade waar jongeren uit verschillende landen bij elkaar komen om hun innovatieve en duurzame ideeën te presenteren.
   
 3. Enna Rörig, was in 2014 ook al kandidaat voor GroenLinks. Heeft sindsdien meegewerkt aan verschillende campagnes en bij de werkgroep ‘Contact met de stad’ en een tijdje ook bij de werkgroep ‘Sociaal domein’. Een loyale en altijd bereidwillige partijgenoot met een sterk faciliterende inslag.
   
 4. Samira Madani, kwam tijdens de cursus ‘Politiek actief’ in contact met verschillende partijen. Ze was erg gecharmeerd door de wijze waarop GroenLinks communiceert met mensen. Hierdoor voelde zij zich zeer uitgenodigd om verder kennis te maken met GroenLinks. Studeert naast haar werk als front-office medewerker in Pijnacker Nootdorp, psychologie en is o.a. actief als School ’s Cool mentor. Nam in 2015 op verzoek van de gemeente deel aan focusgroepen radicalisering Delft.

Ons voorstel voor de overige kandidaten is als volgt:

 1. Ida Vos
 2. Judith Rijnders
 3. Jurriaan Huisman
 4. Gjalt Annega
 5. Gudrun van Kruining
 6. Mirjam Borsboom
 7. Michael Bentvelsen
 8. Lucie Cunningham
 9. Maarten Vos
 10. Denise de Blok
 11. Barbara Klomp
 12. Marieke van Bentum
 13. Marcel Vissers
 14. Monique Toonen
 15. John Stals
 16. Wieke Blaauw
 17. Frank van Pelt
 18. Henk Tetteroo
 19. Philip Tetteroo
 20. Dik Scherft
 21. Jan Willem Dieten
 22. Marjoke Turkenburg
 23. Paul de Graaf
 24. Simone de Jonge
 25. William van Treuren
 26. Bertus Laros
 27. Corina Heuvelman
 28. Sinan Ozkaya
 29. Wim Bot
 30. Rik Grashoff
 31. Tijn Noordenbos
 32. Walter Hoogerbeets
 33. Saskia Bolten
 34. Fleur Norbruis
 35. Stephan Brandligt