GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Delft laat mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis.

GroenLinks wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.

De afgelopen jaren verkeerde Delft in financieel zwaar weer. Daarom heeft de gemeente stevig moeten bezuinigen, en dat bracht moeilijke keuzes met zich mee; ook voor GroenLinks. GroenLinks heeft daarbij altijd gekozen voor het ontzien van de meest kwetsbare mensen en voor oplossingen die perspectief bieden voor de lange termijn.

Inmiddels is de ergste crisis voorbij en ontstaat er weer ruimte om te investeren in de stad.

GroenLinks is altijd een groot voorvechter geweest van de ontwikkeling van de Spoorzone. Nu de treinen ondergronds rijden en het nieuwe station in gebruik is, zien we hoe verschillende delen van de stad beter met elkaar in verbinding komen. GroenLinks werpt nu haar blik naar andere wijken voor vernieuwing en verbetering. De Buitenhof en de Voorhof verdienen speciale aandacht.

GroenLinks richt haar aandacht daarbij op verschillende fronten: met groen en water maken we de stad klimaatbestendig. Door woningen te bouwen, te verduurzamen en te verbeteren zorgen we voor goede woningen voor alle Delftenaren.

Lees ons programma!