Lees ons hele programma:

GroenLinks staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet! Voor een stad van eerlijk delen, van verbinding, vertrouwen en hoop!

GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Delft laat mensen nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis.

GroenLinks wil dat onze kinderen
kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken.
Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten in het
groen kunnen spelen en schone lucht kunnen
inademen. Daarom kiezen wij voor schoon
vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene
parken met ruimte om te spelen en te sporten
en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen
voor schone, groene en gezonde oplossingen,
geven we straks een gezonde planeet en een
evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.

Programma 2018 - 2022

Om een schone en gezonde stad te maken is het nodig dat iedereen meedoet. Dat inwoners van Delft hun huis isoleren en verwarmen met schone energie. Dat mensen kiezen voor de fiets en openbaar vervoer als dat kan. Dat ondernemers kiezen voor sociaal en duurzaam ondernemen. GroenLinks gelooft in de kracht van inwoners, ondernemers en organisaties om gezamenlijk de stad te veranderen! De gemeente heeft daarin een belangrijke rol door te inspireren, aan te moedigen en te ondersteunen. Zó maken we de stad gezond!

Iedereen doet mee!