Duurzaamheid begint bij jezelf en de gemeenschap waaraan je deelneemt. Daarom ben ik kandidaat voor de gemeenteraad. Delft is de plek waarin mijn kinderen zijn geboren en opgroeien. De gemeenschap waarin ik maatschappelijk actief ben en wil blijven. De afgelopen 15 jaar heb ik met hart en ziel aan het thema duurzaamheid gewerkt. Van mijn master in duurzame energieopwekking tot een promotieonderzoek in windenergie. Met deze achtergrond kan ik een inhoudelijke bijdrage leveren aan de ambitie om het energieverbruik terug te brengen, bestaande bouw te verduurzamen en om het autogebruik terug te dringen.
Ook werk ik aan gezond, lokaal geproduceerd voedsel, een groenere leefomgeving en het stoppen van verspilling van eten en grondstoffen.