Ik ben Arjan van der Hulst (1968) en werk bij de TU Delft waar ik mij bezig hou met informatie management, financiële informatiesystemen en bedrijfsprocessen. Daarnaast ben ik ook lid van de ondernemingsraad waar ik human resources, financiën en vastgoed in mijn portefeuille heb.
De afgelopen jaren ben ik als voorzitter van de Werkgroep Leidse Sterrewacht actief met sterrenkunde en haar historisch erfgoed bezig geweest. De werkgroep die het onderhoud van de telescopen verzorgt, lezingen geeft, open dagen organiseert en rondleidingen geeft, wordt volledig door vrijwilligers gerund.

Door sterrenkunde ben ik mij ook bewust geworden hoe kwetsbaar de aarde is. Effecten van klimaatverandering, de invloed die de mensheid hierop heeft, de roofbouw op de aarde zullen de komende jaren meer en meer duidelijk worden. De jongerenprotesten tegen klimaatverandering stemmen mij hoopvol. Het is een duidelijk signaal dat verandering nodig is en voor mijzelf het moment om zelf actief veranderingen te bewerkstellingen.

Naast klimaat en duurzaamheid zet GroenLinks zich ook in voor een sociale samenleving met gelijkheid en betrokkenheid. Daar sluit ik mij graag bij aan.

Sinds juni 2020 ben ik bestuurslid van GroenLinks Delft waar ik hoop te kunnen bijdragen aan het verder opbouwen van de afdeling. Ik hoop dat mijn ervaring als voorzitter van de Werkgroep Leidse Sterrewacht hierbij van pas komt.