Afbraak autoluwe binnenstad?

GroenLinks is het niet eens met het plan de poller op de Nieuwe Langendijk op doordeweekse dagen overdag uit te schakelen, omdat het de autoluwe binnenstad opent voor ongewenst verkeer en het probleem met de touringcars niet oplost.

Eind vorig jaar voerde de gemeenteraad een discussie over een motie van Stadsbelangen over touringcars op de Nieuwe Langendijk. Het voorstel van Stadsbelangen om touringcars van de Nieuwe Langendijk te weren, werd alleen gesteund door GroenLinks, SP en Leefbaar Delft en daarmee verworpen. Jammer, want wat GroenLinks betreft zijn de voordelen van het weren van touringcars van de Nieuwe Langendijk groter dan de veronderstelde nadelen.

De hele raad ging uiteindelijk akkoord met een motie van de VVD die het college vroeg een plan van aanpak te maken voor een verbeterde inrichting van de Nieuwe Langendijk met daarin bijzondere aandacht voor touringcars. Het plan is er nu en stemt GroenLinks somber.

Er worden korte termijnmaatregelen genomen om de aantrekkelijkheid van de Nieuwe Langendijk te vergroten. De autoparkeerplaatsen in de middenberm worden verwijderd. In de middenberm komen fietsnietjes, bankjes en groene accenten (plantenbakken).

Tegelijkertijd heeft het college besloten de poller op de Nieuwe Langendijk op doordeweekse dagen naar beneden te laten. Een pilot voor vier maanden. Met als beoogd doel de doorstroming van touringcars op de Nieuwe Langendijk en de afwikkeling van de touringcars bij het Blauwe Hart te verbeteren. GroenLinks vindt dit een paardenmiddel.

Als de poller naar beneden is, ligt de hele autoluwe binnenstad open. Niet alleen voor touringcars. Ook voor personenauto's en allerhande busjes die het autoluwe gebied in willen of een sluiproute zoeken van oost naar west.

Een oplossing voor een verbeterde doorstroming en afwikkeling van de touringcars is het ook niet. Beter zou het zijn de touringcars te weren en de passagiers uit- en in te laten stappen op een andere plek dan de Oude Langendijk - bijvoorbeeld bij het hotel aan de Koepoortplaats. De chaos met bussen bij het Blauwe Hart lost het college met het uitschakelen van de poller niet op. 

GroenLinks maakt zich zorgen. Het autoluw maken van de binnenstad heeft bijgedragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de Delftse binnenstad. Het beleid heeft ook groot draagvlak in Delft. Maar het beleid lijkt steeds meer onder druk te staan. Bij het autoluw maken van de Oude Delft bleven twee bewonersparkeerplaatsen midden op de Oude Delft behouden. Naast de Oude Kerk, tegenover de Franse bakker, worden steeds meer parkeerplaatsen aangelegd. En nu dus de pilot om één van de belangrijkste toegangspollers tot de autoluwe binnenstad naar beneden te laten.

Naar verwachting zal het plan van aanpak in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte besproken worden. GroenLinks gaat er dan graag over in discussie met de andere fracties en het college.