Nieuw fietspad Zuidwal is gemiste kans

Onze zorg over het fietspad aan de Zuidwal wordt niet gedeeld door de verantwoordelijk wethouder, zo bleek uit haar reactie op onze rondvraag.

Naar aanleiding van talloze klachten uit de stad heeft GroenLinks het college vragen gesteld over de nieuwe inrichting van het fietspad aan de Zuidwal. Fietsers ervaren het fietspad als te smal en vinden het stuk richting de splitsing bij de Hamtunnel vanaf de Zuidwal erg gevaarlijk. GroenLinks vindt dat ook. Bovendien vinden wij het een gemiste kans dat er voor terracotta tegels is gekozen en niet voor rood asfalt.  

Geen asfalt Volgens wethouder Junius is het geen rood asfalt geworden omdat in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte is afgesproken dat in het beschermd stadsgezicht met gebakken materialen wordt gewerkt. Dit zou beter bij de historische uitstraling van de binnenstad van Delft passen. Tja, ernaast liggen vier banen nieuw asfalt voor auto's..... Waarom geldt voor de rijbaan niet wat voor de fietsers wel geldt? De Zuidwal ligt bovendien helemaal aan de rand van de binnenstad, hier was volgens GroenLinks asfalt mogelijk geweest. Asfalt fietst comfortabeler en is een betere keuze voor een drukke fietsroute. 

Te smal, maar het kan Wat betreft de breedte gaf wethouder Junius toe dat het fietspad inderdaad een stuk smaller is dan de Crow-richtlijnen voorschrijven. Maar volgens de wethouder zijn dit richtlijnen en kan er van afgeweken worden en is dat hier verantwoord gedaan. Ook al omdat de wethouder verwacht dat in de toekomst meer fietsers via de Hooikade gaan rijden. 

Ook hier is GroenLinks het niet mee eens. Door de toename van snorfietsen, e-bikes en oudere fietsers wordt er juist meer en meer gesproken over de noodzaak van bredere fietspaden. Bovendien zal het fietspad aan de Zuidwal veel gebruikt blijven worden. Al was het alleen maar omdat het een belangrijke route voor een groot deel van de Delftse middelbare scholieren is. Dat het fietspad te smal is staat buiten kijf. Dat er niet genoeg ruimte zou zijn bestrijdt GroenLinks. Alles lag open. Bij het ontwerpen zouden tekenaars volgens het principe van het omgekeerd ontwerpen moeten uitgaan: eerst de ruimte voor voetgangers en fietsers bepalen en dan de rest invullen. Op de Zuidwal is echter gekozen voor het eerst tekenen van 2x2 rijbanen en de trambaan, vervolgens voor een voetpad dat op delen absurd breed is en dan pas voor het fietspad. Tsja, en dan is er te weinig ruimte over. De keuze die gemaakt is is een verkeerde en zal ook tot onveiligheid en mogelijk ongelukken leiden, waarvoor de gemeente Delft volledig verantwoordelijk is. Een gemiste kans.