Denk mee over de Combikaslocatie!

De kas van Combiwerk in de Delftse Hout is gesloopt. De grond ligt braak en wacht op een nieuwe invulling. De gemeente zoekt naar goede ideeën om deze grond te gebruiken. Samen met het Techniek Ontmoetingspunt (TOP) worden twee workshops georganiseerd om een goede invulling voor de locatie te vinden. De eerste is op 24 april.

De kas van Combiwerk stond tussen de Tweemolentjeskade en de Hertenkamp in de Delftse Hout. Momenteel wordt de grond gebruikt voor het opslaan van bagger uit de Grote Plas van de Delftse Hout. Komende zomer moet het gebied gebruiksklaar zijn. Het stuk grond biedt kansen aan organisaties die een goed idee hebben op het gebied van groen, maatschappij en duurzaamheid. De gemeente wil partijen de ruimte geven om met initiatieven te komen.

Iedereen met ideeën is welkom op de eerste workshop, waar het creëren en uitwisselen van ideeën en mogelijkheden. Deze bijeenkomst vindt plaats op 24 april in TOP aan de Koornmarkt 48F en begint om 20.30 uur.

De tweede workshop is bedoeld voor mensen en organisaties die iets willen en iets kunnen betekenen op de locatie. Na de twee workshops kunnen geïnteresseerde partijen hun plan met de gemeente voor bespreken en indienen.  Het is uiteindelijk de bedoeling dat er een huurovereenkomst wordt gesloten met de partij die het beste plan heeft.