Verplichte vrijwilligheid?

Op woensdag 13 maart organiseert GroenLinks een politiek cafe. Op die bijeenkomst gaan we debatteren over de vraag of we het een goed idee vinden dat mensen in de bijstand gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen.

Alle inwoners van Delft moeten de kans krijgen om mee te doen in de samenleving. Betaald of onbetaald werk hebben is hierbij belangrijk. Als mensen niet meedoen, kan het leiden tot armoede, minder ontwikkeling , tot sociaal isolement en/of een slechte (geestelijke) gezondheid. Dat vraagt een proactieve gemeente; niet pas in actie komen als mensen uit hun huis zijn gezet of diep in de schulden zitten maar  maatwerk in de begeleiding naar (vrijwilligers) werk.

Hoe gaan we om met nieuwe wetgeving op dit gebied die begrippen hanteert als “wederkerigheid” en “tegenprestatie”?

Twee sprekers geven een inleiding. Bruun van der Stuijt vertelt vanuit de praktijk over het nieuwe beleid, Alex Corra analyseert de veranderingen in de sociale zekerheid en bekijkt hoe deze zich verhouden tot de klassieke verzorgingsstaat. Alex is onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is betrokken bij het onderzoeksprogramma Governance of Activation. Hij heeft praktijk gericht onderzoek gedaan in zeven gemeentes, waaronder in Rotterdam. Zijn expertise is o.a actief arbeidsmarkt beleid. Na een inleiding van beide sprekers gaan we in discussie met William van Treuren als gespreksleider.

Welkom op woensdag 13 maart in de Plataan en discussieer mee!