Blijft buurthuis Het Voorhof open?

GroenLinks is enthousiast over het initiatief van de Stichting Buurtwerk Voorhof 2 om buurthuis Het Voorhof over te nemen van de gemeente en het buurthuis zo te behouden voor de buurt.

De gemeenteraad heeft in 2011 uit bezuinigingsoverwegingen besloten acht buurthuizen te sluiten – buurthuis Het Voorhof is daar één van. In november vorig jaar stuurde de Stichting Buurtwerk Voorhof 2 een ondernemingsplan naar de raad. De Stichting wil een alternatief voor sluiting en verkoop van het buurthuis bieden. Zij wil zich inzetten om het buurthuis open te houden met behoud van de beoogde bezuinigingen.

In de commissie Samenleving en Volkshuisvesting van 22 januari sprak de voorzitter van de stichting, Maarten Labordus, in. Hij was positief over de gesprekken met de gemeente. Zo ook wethouder De Prez, die wel aan gaf dat de ingeboekte bezuiniging voor hem een hard kader is en dat er in ieder geval geen sprake kan zijn van een verkoop om niet. Op verzoek van de commissie zegde hij toe in overleg te gaan met Breed Welzijn Delft (BWD) over het maken van enkele praktische afspraken over het buurthuis Het Voorhof, om te voorkomen dat er gedurende de onderhandelingen al door BWD gestart zou worden met voorbereidende handelingen voor sluiting van het buurthuis.

De resultaten van de gesprekken zullen eind februari bekend zijn. De commissie Samenleving en Volkshuisvesting zal het onderwerp waarschijnlijk in maart weer bespreken.