Knip Harnaschpolder is rem op de woningmarkt.

Althans, als we het Delftse College van B&W mogen geloven. Blijkbaar denkt het College dat aspirant kopers op de woningmarkt zoeken naar woonruimte in een drukke onveilige woonwijk aan de rand van een gemeente met onbetrouwbaar bestuur.

 

Als het aan GroenLinks ligt wordt de geplande knip tussen deelplan 1 en 2 van de wijk Harnaschpolder vooral een rem voor autoverkeer. Dat is één van de voorwaarden geweest waaronder GroenLinks destijds goedkeuring gaf aan het bestemmingsplan. Het is tevens voor veel bewoners aan de Kristalweg en omgeving een reden geweest om af te zien van een gang naar de Raad van State. Daar mag je dan toch op vertrouwen?

Er is overigens geen twijfel of de knip er komt. Hoe de knip er uit zal zien wil het College nog nader onderzoeken. Maar wat GroenLinks betreft is ook dat geen discussie. De toelichting op het bestemmingsplan is helder: “Om echter te voorkomen dat ook doorgaand autoverkeer van de Kristalweg gebruik gaat maken, is het noodzakelijk dat er nieuwe hoofdinfrastructuur wordt aangelegd en dat ergens een “knip” wordt aangebracht voor het autoverkeer. Deze autoknip (in de vorm van een bussluis) wordt aangelegd vlak voor en na de kruising met de Dijkshoornseweg. Doorgaand verkeer, met uitzondering van langzaam- en busverkeer, tussen de beide woongebieden wordt hiermee geweerd”.

Ook in de uitwerkingsplannen voor beide deelgebieden wordt gesproken over een dergelijke knip. Eentje die geschikt is voor langzaam verkeer, openbaar vervoer en hulpdiensten, maar niet voor autoverkeer!

Wij zien geen aanleiding om af te wijken van eerdere oplossingen, vooral ook omdat door een auto-knip doorgaand verkeer op de Dijkhoornseweg mogelijk blijft. De oplossing is eenvoudig, goedkoop en effectief.

De verkeerssituatie op de Kristalweg is op dit moment onveilig. Veel automobilisten maken gebruik van de afslag A4 om via Harnaschpolder Delft te bereiken. Het komende jaar, als aan de bruggen wordt gewerkt, kunnen we zien wat het effect is op de verkeersdrukte en de hoge snelheden. Waarschijnlijk hetzelfde effect dat de knip zal hebben.