Heeft u een goed natuur en milieu idee?

Heeft u een goed natuur en milieu idee en wilt u of uw organisatie daarmee zelf aan de slag? Dan bestaat de mogelijkheid om daarvoor ondersteuning te vragen bij de gemeente Delft. Deze mogelijkheid wordt geboden in het kader van het werken aan een Duurzaam Delft.

De gemeente kan ondersteuning bieden bij het uitwerken van het idee of het project. Dit kan financieel zijn, het kan ook advies zijn, over bijvoorbeeld de vormgeving van het project, publiciteit, waar u subsidie kan aanvragen, e.d. Of het kan fysiek zijn in de vorm van concrete maatregelen.

Een aanvraag voor ondersteuning moet antwoord geven op een aantal vragen, zoals: Welk doel heeft het project? Waar draait het om in het project? Wat is het voordeel voor natuur en/of milieu? Wat zijn de kosten? Aan welke ondersteuning is behoefte?

Uw aanvraag moet uiterlijk 15 oktober a.s. bij de gemeente binnen zijn. Meer informatie en een aanvraagformulier is te vinden op de website van de gemeente Delft.