Toezicht op het Spoorzoneproject is belangrijk

Woensdagavond ontstond een stevig debat tussen commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte en het college over het toezicht op het Spoorzoneproject, het belangrijkste project in Delft.

Het college van B&W heeft de gemeenteraad een brief gestuurd, die betoogt dat o.a. door het wegvallen van het oude contract voor de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone, de context van het project dusdanig is veranderd dat het formele toezicht van een Raad van Commissarissen op de BV Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone geen toegevoegde waarde meer heeft. Het college heeft de Raad van Commissarissen daarom al opgeheven.

Voor de integrale regie en het interne toezicht op het project heeft het college een Spoorzone Management Team ingesteld, dat bestaat uit personen op directieniveau van gemeente en OBS (Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone). GroenLinks vraagt zich af of dat een goede zet is. En krijgt er ook het wij van WC Eend adviseren WC Eend - gevoel van. Het OBS is ooit opgericht om de projectorganisatie afgescheiden te houden van de gemeentelijke organisatie - een BV met eigen directeur en Raad van Commissarissen. Als dat verandert moet dat goed beargumenteerd worden. En moet er een nieuwe waakhond komen, want tegenspraak is noodzakelijk in een project van deze omvang.

GroenLinks is nog niet overtuigd van de noodzaak om de Raad van Commissarissen op te heffen. Onze fractie steunde met een meerderheid van de commissie SVR het voorstel van de VVD om die noodzaak via een second opinion te laten onderzoeken en te kijken welke alternatieven er zijn voor een nieuw toezichtsorgaan.