Niet Bleker maar Groener

Voor wie de feiten over het rampzalige natuurbeleid van staatssecretaris Bleker nog eens op een rij wil hebben: zie onder de video-impressie van de wandeling in het Bieslandse Bos op 25 maart j.l. met vooraf een korte maar heldere boodschap van Rik Grashoff.