Sinan Özkaya nieuw gemeenteraadslid GroenLinks Delft

In de gemeenteraadsvergadering donderdag 26 april zal Sinan Özkaya geïnstalleerd worden als gemeenteraadslid. Hij vervangt Stephan Brandligt, die op zijn beurt in juli de vertrekkende wethouder Saskia Bolten zal opvolgen.

Sinan Özkaya is sinds het begin van deze raadsperiode onderdeel van de fractie GroenLinks als niet-raadslid commissielid. Hij neemt deel aan de commissie Bestuur, Leefbaarheid en Duurzaamheid. De fractie wenst Sinan veel plezier en succes toe in zijn nieuwe functie als raadslid. Tevens wil de fractie Stephan zeer hartelijk danken voor zijn inzet als gemeenteraadslid sinds december 2008. De fractie wenst Stephan veel succes toe in zijn nieuwe functie als wethouder.