Kwijtschelding gemeentelijke belastingen moeilijk bij sociale koopwoning

Wie de gemeentelijke belastingen niet kan betalen, kan kwijtschelding aanvragen. Veelal komen studenten hier ook voor in aanmerking. Maar voor eigenaren van een sociale koopwoning is dat iets moeilijker.

De GroenLinks fractie kent het voorbeeld van een studente die een sociale koopwoning bezit. Zonder inkomen, want voltijds student, en zonder auto, eigen vermogen of eigen bedrijf valt zij onder de maximale inkomensgrens die gesteld wordt voor kwijtschelding. Tot twee keer toe weigert de gemeente de kwijtschelding.Als reden voor afwijzing van kwijtschelding stelt de gemeente dat de eigenlijke WOZ waarde van het huis hoger is dan de hypotheek, wat op papier een eigen vermogen geeft. Deze overwaarde komt echter nooit tot beschikking van betrokkene. De WOZ waarde is hoger is dan de hypotheek, omdat de aankoopwaarde door toepassing van de koopgarantregeling 25% lager is geweest, waardoor er minder hypotheek nodig was. Voorwaarde van de koopgarantregeling is de verplichting het huis weer aan de woningcorporatie terug te verkopen voor deze gereduceerde prijs, waarbij de winst of het verlies gedeeld wordt.De koopgarantregeling is heel geschikt voor studenten omdat een gewone koopwoning voor studenten niet is te betalen. In de beschreven situatie is geld geleend bij de ouders, omdat studenten zonder inkomen ook niet in aanmerking komen voor een hypotheek. De bedenker van de koopgarant regeling stelt desgevraagd dat de studente volkomen gelijk heeft. Zij heeft inderdaad geen vermogen, want de WOZ waarde is in haar geval geen maat voor wat de waarde van de koopgarantwoning voor haar heeft. De gemeente moet volgens de deskundige bereid zijn deze specifieke situatie te doorgronden. De gemeente heeft inmiddels laten weten dat ook te willen doen.