Bezuinigingen openbaar vervoer voor 2013

Vanaf 29 februari aanstaande kunnen burgers hun schriftelijke inspraakreactie geven op de bezuinigingsvoorstellen op het openbaar vervoer dienstregeling 2013. Voorstellen die grote gevolgen hebben voor het openbaar vervoer in Delft.

Het Rijk heeft het Stadsgewest Haaglanden bezuinigingen opgelegd op het terrein van het verkeer en vervoer. In totaal moet er in 2020 45 miljoen euro bezuinigd zijn op openbaar vervoer en verkeersprojecten (zoals weg- en fietsinfrastructuur, verkeersveiligheid). De bezuinigingen worden voor de helft ten laste gebracht van het openbaar vervoer en voor de andere helft van overige verkeersprojecten.

Met de dienstregeling 2012 werd al 6 miljoen euro bezuinigd.Voor 2013 is er nog eens voor 4 miljoen euro aan besparingen gevonden door de aanpassingen in de dienstregeling. Daar bovenop komt nog een tariefwijziging die 3 miljoen euro moet opleveren. Een voorstel hiervoor wordt voorbereid. In totaal wordt dus 7 miljoen aan bezuinigingen in 2013 gerealiseerd.

De bezuinigingen hebben ook gevolgen voor Delft. De maatregelen die voor de gemeente Delft worden voorgesteld zijn o.a.: inkorten van tramlijn 19 tot keerpunt Nieuwe Plantage; wijzigen van de dienstregeling lijn 80 tussen station en Ikea; wijzigingen in busvervoer tussen station en Tanthof; geen buslijn meer door Buitenhof en Voorhof.

De voorgestelde maatregelen hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid van station Delft Zuid (waarin gemeente, Stadsgewest Haaglanden, provincie, ProRail, BAM en NS ruim 3,5 miljoen euro in de metamorfose investeerden) en de wijken Buitenhof en Voorhof waar geen reguliere bus meer zal rijden. In de Buitenhof en Voorhof moeten reizigers verder lopen naar andere lijnen en de tram, of gebruik maken van de (regio) taxi. Juist in deze wijken wonen veel ouderen.

GroenLinks wil graag weten waarom deze maatregelen worden voorgesteld en welke andere keuze gemaakt zou kunnen worden. De discussie zal de komende tijd in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte gevoerd worden. In ieder geval voor 20 april, want dat is de datum waarop de reactie van de gemeente Delft op de voorstellen binnen moet zijn. 

Het voorstel voor de dienstregeling 2013 staat op www.haaglanden.nl/inspraak. Uiteraard kan iedereen een schriftelijke reactie op het voorstel indienen bij het Stadsgewest Haaglanden. Dat kan van 29 februari tot en met 6 april 2012.