Meer grip van de raad op de Spoorzone

Tijdens een persconferentie in het stadhuis van Delft presenteerde de Initiatiefgroep Gebiedsontwikkeling Spoorzone afgelopen vrijdag haar plannen om te komen tot een breed gedragen raadsvisie op de definitieve inrichting van het Spoorzonegebied.

Voor de aanleg van een nieuw stadsdeel van 40 ha in de Spoorzone heeft de gemeente Delft zeven jaar geleden een overeenkomst met twee projectontwikkelaars gesloten. Inmiddels hebben gemeente en ontwikkelaars geconstateerd dat de oorspronkelijke afspraken in de huidige marktomstandigheden niet haalbaar zijn. Een nieuwe situatie, waarin de gemeente op zoek is naar een nieuwe aanpak, een nieuwe koers.

Toen de gemeenteraad eind vorig jaar van deze situatie op de hoogte werd gesteld door het college van B&W, heeft een aantal fracties (SP, GroenLinks, VVD, Stadsbelangen, Stip, D66 en Van Oort) het initiatief genomen om een reeks bijeenkomsten te organiseren over deze gebiedsontwikkeling in de Spoorzone. Een raadsbreed draagvlak is ontstaan, niet langs coalitie- of oppositielijnen, om meer grip te krijgen op dit grote project in Delft.

Het doel van de bijeenkomsten is: het kennisniveau van de raads- en commissieleden vergroten, van gedachten wisselen met experts (deskundigen) om input te krijgen voor de discussie in de raad en tot slot kaders meegeven aan het college voor de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone.

De initiatiefgroep Gebiedsontwikkeling organiseert drie bijeenkomsten: 14 februari, 20 maart en 24 april. Op 14 februari vergadert de commissie vanaf 20.00 uur in de raadszaal over de kaders en mogelijkheden. Een van de deskundigen die dan aan het woord komen is praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, Friso de Zeeuw. In de tweede bijeenkomst op 20 maart bespreekt de commissie vanaf 20.00 uur welke kansen de markt biedt voor de Spoorzone. Een van de sprekers is op die avond volkshuisvestingsdeskundige Carel de Reus. Gespreksleider is Hans de Jonge, hoogleraar Vastgoedbeheer en Ontwikkeling.

De derde en laatste bijeenkomst wordt op 24 april gehouden. Voor deze bijeenkomst roept de commissie iedereen op die ideeën heeft over bouwen in de Spoorzone zijn of haar voorstel naar de gemeenteraad (griffie@delft.nl) te sturen. De ingediende plannen worden op 24 april besproken en beoordeeld. De resultaten van de drie bijeenkomsten gebruiken commissie en gemeenteraad om kaders mee te geven aan het college.