Een andere visie op Stadskantoor en Spoorzone

De afgelopen weken hebben tegenstanders van het nieuwe stadskantoor en critici van het spoorzoneproject ruim baan gekregen in de media. De feiten speelden daarbij helaas een ondergeschikte rol, vooroordelen des te meer. Het is tijd de feiten, waarop de grote meerderheid van de gemeenteraad zich baseert, eens te bespreken.

De kosten: 75 of 135 miljoen? Als je een huis van 3 ton koopt dan heb je aan het eind van de looptijd van de hypotheek ongeveer het dubbele betaald. Toch zeg je niet dat je dan een huis van 6 ton gekocht hebt! De ‘ontdekking’ dat de lening van 75 miljoen euro voor het stadskantoor uiteindelijk over 40 jaar 135 miljoen kost is dus niets bijzonders. Veel belangrijker is de vraag, net als bij een hypotheek, wat de jaarlijkse kosten aan rente en aflossing zijn. Voor het nieuwe stadskantoor is dat ruim 3 miljoen euro per jaar. Dit bedrag is verwerkt in de jaarlijkse kosten van 6,6 miljoen. Het is dus niet zo dat deze kosten ‘vergeten’ waren en nog opgeteld moeten worden bij het al bekende bedrag van 6,6 miljoen euro.Is het niet goedkoper nu te stoppen met het stadhuis dan door te gaan? Twee redenaties komen steeds terug om dit te onderbouwen. Ten eerste, de nieuwe huisvesting wordt duurder dan de huidige huisvesting. Dat klopt: immers als je weet dat je gaat verhuizen dan ga je geen grote investeringen meer doen in je oude huis. Besluit je toch niet te gaan verhuizen dan moet je deze investeringen alsnog doen om je huis bij de tijd te houden. Dit verschil (ongeveer 1,6 miljoen euro per jaar) kun je dus niet als winst in je zak steken. De tweede redenatie is veel kwalijker: het grotendeels ontkennen van de schade als je nu stopt met bouwen. Om deze schade te inzichtelijk te maken (ongeveer tussen de 30 en 50 miljoen euro) is een gedegen rapport gemaakt door de accountant van de gemeente. Volgens de tegenstanders had dat niet de accountant van de gemeente mogen zijn, die zou immers het college maar naar de mond praten. Daarmee de suggestie wekkend (zonder dit uit te spreken!) dat een andere accountant tot heel andere conclusies zou komen. Dit is ongeloofwaardig: er is op geen enkele manier aannemelijk gemaakt dat een andere accountant tot een andere conclusie zou komen.Wel of geen referendum over het bouwen van een nieuw stadskantoor? GroenLinks heeft tegen dit referendum gestemd. Nog los van allerlei juridische overwegingen, vinden we het financiële risico, door het stoppen met bouwen van het stadskantoor, voor Delft onacceptabel hoog. Daarmee zou een mogelijke uitkomst van het referendum onuitvoerbaar zijn. Van de gemeenteraad kun je niet verwachten dat zij besluiten neemt die de gemeente in zeer ernstige financiële problemen zou brengen.De spoorzone, hoe nu verder? Door de economische omstandigheden heeft de beoogde ontwikkelaar van het spoorzonegebied zich teruggetrokken. Daardoor ligt eigenlijk weer open wat er precies in dit gebied gaat gebeuren. Voor de gemeenteraad is dit ook een nieuwe ontwikkeling. Op initiatief van GroenLinks organiseert de commissie Spoorzone Verkeer en Ruimte een drietal avonden over de gebiedsontwikkeling van de spoorzone. Deze avonden, op 14 februari, 20 maart en 24 april, zijn voor iedereen toegankelijk. Het doel is te verkennen wat de mogelijkheden nu zijn en wat de stad wil met dit gebied.Laten we tot slot niet vergeten waarom we aan dit hele project begonnen zijn. We willen af van het oude spoorviaduct. Dat is goed voor Delft en haar inwoners. We willen een modern en goed functionerend openbaarvervoer-knooppunt. Daar profiteert heel Delft van. De spoorzone en het nieuwe stadskantoor zijn bouwstenen waarmee Delft aan haar toekomst werkt. Laten we daar met zijn allen de schouders onder zetten.