Controles zwerfafval: prima, graag ook tegen hondenpoep!

Vanaf deze week zijn er extra controles tegen het op straat gooien van afval. Hier staat een boete op van 100 euro. Prima. Maar zwerfafval is niet het enige dat niet op straat hoort. Ook hondenpoep hoort er niet. In sommige buurten in Delft leidt dit tot grote overlast.

Ongeveer 70% van de gemeenten in Nederland innen hondenbelasting. De opbrengst wordt ondermeer gebruikt voor het opruimen van hondenpoep. Delft kent al ruim 10 jaar geen hondenbelasting meer. Toch zou je er haast naar terug verlangen als je ziet wat voor overlast hondenpoep geeft. In sommige buurten wordt de leefbaarheid behoorlijk aangetast door dit probleem. Bijvoorbeeld rond de Hugo de Grootstraat. Geen grasveldjes in de buurt en dus wordt de parkeerplaats aan de Melkhof (zijstraat van de Hugo de Grootstraat) gebruikt als hondentoilet. Waar het vervolgens ook blijft liggen. Wellicht dat een prullenbak de hondebezitters aan zou kunnen zetten de troep van hun hond op te ruimen.

Een gedragsverandering op dit punt is nodig; een gedragsverandering die in ons omringende landen al gemaakt is: daar is het opruimen van de poep van je eigen hond heel normaal. Wij roepen de stadswachten en de politie dan ook op bij de zwerfafvalacties ook op de hondenpoep te letten. En hondenbezitters, jullie laten toch niet gebeuren dat we echt terug moeten naar de hondenbelasting?