Tegenstanders HNK steeds ongeloofwaardiger

De fabeltjes die de tegenstanders van het nieuwe stadskantoor (HNK) rondstrooien worden steeds fantastischer. Niet gehinderd door feitenkennis probeert men koste wat kost de gemeente in grote financiële problemen te brengen.

In de Delft op Zondag van 23 juli blijkt de onzin die je kunt vertellen over HNK haast grenzeloos te zijn. De meest bizarre uitspraak is wel dat de gemeente Delft het treinstation betaalt. De gemeente bouwt een nieuw stadskantoor met daarin geïntegreerd de stationshal voor het nieuwe ondergrondse station. Dit betekent uiteraard niet dat de gemeente die stationshal dan ook betaalt. Wel is het zo dat door deze integratie kosten gedeeld kunnen worden. Daar profiteert zowel de gemeente als ProRail van.Nog teleurstellender is de uitspraak dat het verificatieonderzoek naar de cijfers van het college de mening van deze raadsleden niet meer kan veranderen, terwijl zij nu al de cijfers van het college niet geloven. En omdat de te verwachten uitkomst van het onderzoek waarschijnlijk niet overeenkomt met de mening van de raadsleden, worden alvast vraagtekens gezet bij de integriteit van Ernst & Young, het bureau dat het onderzoek doet.Ook worden in de Delft op Zondag en op websites door deze raadsleden links en rechts mensen onterecht beschuldigd en beledigd. Over de eerdere poging een referendum over HNK te houden worden onjuiste feiten verteld. Dat referendum is niet op een procedurefout geweigerd. De griffie zou niet goed geadviseerd hebben over de procedure. De griffie adviseert echter over instrumenten van de raad, wat het referendum niet is. Advies daarover dient gevraagd te worden bij de referendumkamer. De referendumkamer heeft het referendumverzoek afgewezen omdat er geen referendabel raadsvoorstel was.

Tenslotte houden deze raadsleden de stad voor dat hun initiatiefraadsvoorstel om geen stadskantoor te bouwen een referendum hierover wel mogelijk zal maken. Zij gaan daarbij gemakshalve voorbij aan het feit dat de raad over zijn eigen agenda gaat. De praktijken van deze raadsleden maken het voor GroenLinks bepaald niet zeker dat dit initiatiefraadsvoorstel wel op de agenda van de raad zal komen.