Geen goed plan

GroenLinks heeft in de raadsvergadering van 30 juni tegen het bestemmingsplan Rietveld 109 gestemd. Een meerderheid vond het een goed plan, wij niet.

In de raad van 26 mei heeft GroenLinks een amendement ingediend voor twee wijzigingen op het bestemmingsplan. Deze twee wijzigingen betreffen het volume van de poortwoning en de hoogte van de drie hofwoningen. De diverse, vaak tegenstrijdige, belangen van bewoners en ontwikkelaar overwegend, wilden we door een aanpassing van het volume van het poortgebouw en een aanpassing van de maximale bouwhoogte in het binnengebied de privacy en bruikbaarheid van bestaande tuinen en woningen borgen zonder al te veel in te boeten op de kwaliteit van het voorgestelde bouwplan. 

Het amendement kreeg in de vergadering van 30 juni onvoldoende steun. Een amendement van de PvdA, D66 en een aantal andere partijen om alleen de poortwoning aan te passen, werd aangenomen. Een kleine verandering, om met de woorden van omwonenden te spreken: een cosmetische ingreep bij de poortwoning. In ieder geval voor GroenLinks onvoldoende om goedkeuring aan het bestemmingsplan te geven.

GroenLinks vindt dat dit bestemmingsplan niet met de juiste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, ondanks de inspanningen van wethouder Guldemond. Het bestemmingsplan wijkt te veel af van het huidige bestemmingsplan en houdt onvoldoende rekening met de privacy en leefbaarheid van naastgelegen tuinen en woningen. Dat zit hem dus met name in de te hoge bebouwing op het binnenterrein en het volume van de poortwoning. Het is gewoon geen goed plan.