Wakeboarden op de Grote Plas van de baan

Tijdens de bespreking van het voorontwerpbestemmingsplan Delft Oost (Delftse Hout) heeft een meerderheid van de raad zich uitgesproken tegen een wakeboardbaan in het gebied. GroenLinks ook.

De bespreking van het voorontwerpbestemmingsplan spitste zich voor GroenLinks toe op twee onderwerpen: de wakeboardbaan en de bestemmingsomschrijvingen.

Bestemmingsomschrijvingen

Uit de reacties van diverse organisaties op het bestemmingsplan blijkt dat velen de bestemmingsomschrijvingen onduidelijk vinden. Het gaat dan met name om de gebruiksintensiteit van de bestemmingen Natuur, Groen en Recreatie. GroenLinks begrijpt de verwarring. Wat is toegestaan binnen de bestemmingen is nu inderdaad niet altijd even duidelijk. Het college heeft toegezegd aan de bestemmingsomschrijvingen in de ontwerpfase extra aandacht aan te besteden.

Wakeboardbaan

Al langere tijd is sprake van een initiatief voor een wakeboardbaan in Delft, waarbij de lokatie Delftse Hout (Grote Plas) steeds genoemd werd. In de begeleidende brief bij het voorontwerp staat dat er een studie gaande is naar een locatie voor de wakeboardbaan, waarbij diverse lokaties worden onderzocht. Een grote meerderheid in de raad heeft laten weten in ieder geval geen wakeboardbaan op de Grote Plas te willen. GroenLinks ook. 

GroenLinks vindt dat een wakeboard baan op deze plek niet past. Te grootschalig. Het zal het karakter van de Grote Plas en de Delftse Hout enorm veranderen. Alleen al de ruimtelijke impact van de 8 meter hoge masten is ons een gruwel. Bovendien zal de invloed van de waterskiërs op de andere recreanten enorm zijn: rustig zwemmen, roeien, waterfietsen of surfen zit er niet in. Je hond bij het hondenstrand  en –veld trouwens ook niet, want aan die kant komt de baan. Kortom, de baan zal veel ruimte innemen. Bovendien is er de schadelijke invloed op natuur en milieu – de activiteiten zullen vleermuizen en vogels verjagen. En wat te denken van het extra autoverkeer dat zal ontstaan? De initiatiefnemer heeft laten weten zijn wakeboard baan ook te willen gebruiken voor bedrijfsuitjes en die groepen komen echt niet met bus of fiets.