Kraampjesbelasting voor goede doelen afgeschaft

Goede doelen hoeven in de toekomst geen precario meer te betalen als zij een kraampje neerzetten in de stad voor de verkoop van hun artikelen. Dit is het resultaat van vragen die GroenLinks over dit onderwerp stelde.

Ook goede doelen hebben te maken met teruglopende inkomsten. Dat geldt ook voor de verkoop bij kraampjes in de stad. Toch willen goede doelenorganisaties dit blijven doen omwille van hun zichtbaarheid en bekendheid in de samenleving. Door de precarioheffing moest men echter soms zelfs geld toeleggen op de verkoop van bijvoorbeeld kerstkaarten aan het eind van het jaar. GroenLinks heeft dit punt aangekaart in de commissie Middelen en Economie. Het college heeft daarop toegezegd de Verordening precariobelasting te zullen aanpassen zodat deze organisaties vrijgesteld worden van de precarioheffing.