Politiek café Zorgen voor de zorg

De zorg ligt onder vuur. Het PGB wordt uitgekleed en er verschijnen verhalen in de krant over problemen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Is er ondanks de bezuinigingen nog een kwalitatief goede zorg mogelijk? Of dreigen we door de bodem te zakken en wat kan daar dan tegen gedaan worden? Hierover organiseert GroenLinks een politiek café waarvoor iedereen uitgenodigd is.

Mensen uit de zorg geven hun visie: Lies Rutten (Buurtzorg), Marcel Tissen (Ipse de Bruggen), Anja van Driel (GGZ Delfland), Ruud Dirkse (directeur van een zorginnovatiebureau) en Ingrid Lips (Instituut Sociaal Raadslieden). Ook wethouder De Prez heeft aangegeven aanwezig te zullen zijn. Iedereen mag mee discussiëren.  Het politiek café is op woensdagavond 22 juni om 20.00 uur in de bovenzaal van café Rossio, Oude Delft 78 in Delft. De toegang is gratis.