Bezoek Tanthof: ontsluiting blijft belangrijk aandachtspunt

Afgelopen zaterdag bracht een delegatie van GroenLinks Delft een bezoek aan het Belangen Platform Tanthof (BPT). In het wijkcentrum De Hofstee werd gesproken over verschillende onderwerpen, maar bleek ontsluiting van de wijk nog steeds een van de belangrijkste thema's.

De Kruithuisweg raakt steeds voller en daarmee nemen de problemen om de Tanthof uit te komen toe. Vooral in de spits kan het erg druk zijn, maar ook bij incidenten is de Tanthof slecht bereikbaar. Een extra ontsluiting is onderdeel van het Lokaal Verkeers & Vervoersplan (LVVP). Voor het BPT is onduidelijk welke prioriteit deze aanpassing heeft ten opzichten van andere projecten in de stad. Rede voor GroenLinks om navraag te doen naar de keuzes die gemaakt worden bij de uitvoering van het LVVP.

De Tanthof vergrijst, waardoor het belang van goed openbaarvervoer in de wijk toeneemt. Na de aanpassing van Station Delft Zuid zal een wens van het BPT ingewilligd worden: er gaat weer een bus rijden vanaf het station. Een andere wens is een betere bereikbaarheid van het gezondheidscentrum. Een heldere visie op het openbaarvervoer in de wijk lijkt te ontbreken. Het BPT merkt op dat een aantal bussen en de tram vrijwel dezelfde route volgen door de wijk (niet echt effectief) en dat een groot deel van de busbaan door de wijk er verwaarloosd en verlaten bij ligt.

Een laatste onderwerp dat aan de orde komt is handhaving. Afgelopen periode is het toezicht in de wijk teruggelopen. Toezicht Openbare Ruimte (TOR) is gekort en ook wijkagenten zijn minder zichtbaar aanwezig in de wijk. Dit heeft geleid tot een toename van fout parkeren, loslopende honden en bouwen zonder vergunning. De Tanthof is absoluut geen chaos, maar met iets meer aandacht blijft de wijk wel beter op orde is de stelling van het BPT.

 

Peter Paul van 't Veen