Vragen over uitvoering motie Internationaal beleid

Vorig jaar bij de begrotingsbehandeling kreeg de motie die de bezuiniging op het internationaal solidariteitsbeleid (de stedenbanden met Tshwane en Esteli) beperkte de steun van een grote meerderheid in de raad. Nu bereiken ons berichten dat de motie niet wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Reden voor schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Geacht college,

Bij de begrotingsbehandeling op 4 november 2010 heeft de raad een motie aanvaard die opriep de bezuiniging op de post internationaal solidariteitsbeleid voor de jaren 2011 en verder te beperken tot 12.000 euro. Dit is 12,5% van het budget van in totaal 96.000 euro. In de oorspronkelijke begroting liep de bezuiniging op tot 56.000 euro. De twee stedenbanden (Mamelodi en Esteli) krijgen ieder 19.000 euro directe subsidie, samen 38.000 euro. Dit impliceert dat de oorspronkelijke bezuiniging op meer dan alleen de twee stedenbanden verhaald zou zijn. Nu hebben wij gehoord dat de bezuiniging van 12.000 euro gevonden is door de beide stedenbanden ieder voor 6000 euro te korten.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

Klopt het dat de bezuiniging van 12.000 euro volledig bij de twee stedenbanden gevonden is?

Zo nee, hoeveel wordt er dan bezuinigd op de twee stedenbanden in 2011 en verder?

Zo ja, vindt het college dat hiermee recht is gedaan aan de intentie van de motie?

In afwachting van uw antwoord, 

 

Aad Meuleman Stadsbelangen

Ernst Damen PvdA

Jeroen van Oort CDA

Stephan Brandligt GroenLinks