Delft kiest voor mensen in plaats van gif

Onkruid gaat de komende jaren met heet water bestreden worden en niet met gif. GroenLinks heeft het afgelopen jaar regelmatig gepleit voor het inzetten van mensen in plaats van gif en is heel blij met dit besluit van het college.

Bij de begrotingsbehandeling in 2010 heeft GroenLinks al gezegd veel moeite te hebben met de keuze voor chemische onkruidbestrijding. Het college stelde toen voor op gif over te gaan uit financiele overwegingen. 

GroenLinks wil geen gif in de stad. Chemische onkruidbestrijding is riskant voor het milieu. Het gebruikte bestrijdingsmiddel glysofaat (Roundup) heeft gevaarlijke bijwerkingen en schaadt de gezondheid van mens en dier. Het gebruik van glysofaat bemoeilijkt ook het zuiveren van drinkwater en leidt zo tot extra kosten van drinkwaterbedrijven. Veel gemeenten besloten al eerder af te zien van Roundup. GroenLinks is blij dat Delft nu bij die groep hoort.  

Combiwerk krijgt een contract voor het gebruik van de WAVE-methode (zeer heet water) voor vijf jaar. Omdat het gebruik van de heetwater-methode niet past binnen het budget van Stadsbeheer wordt het verschil gedekt vanuit het budget voor groene werkgelegenheid.