Discussie over Kaderbrief 2011 op Ledenvergadering

Woensdag 11 mei Ledenvergadering. Met op de agenda vooral ook: Discussie over de Kaderbrief 2011. Hoe bezuinigt Delft 34 miljoen?

Woensdag 11 mei Ledenvergadering. Met op de agenda vooral ook: Discussie over de Kaderbrief 2011 (zie http://ris.delft.nl/smartsite.shtml?ch=cbr&id=16031). In deze Kaderbrief maakt het College de tussenstand op en geeft het een overzicht van de financiële positie en de stand van zaken van de uitvoering van zijn hervormingsagenda; financieel en inhoudelijk. Hoe bezuinigt Delft 34 miljoen?

Zie verder bij de Agenda.