Internationale Vrouwendag in Delft: Feest, empowerment en beleid in de gaten houden

“Meer dan de helft van de vrouwen in Nederland bevindt zich in een financieel kwetsbare positie. Drie miljoen vrouwen zijn niet in staat om in hun eigen onderhoud te voorzien. Zij lopen daardoor grote financiële risico's, vaak zonder het zelf te weten. Onder de groep financieel kwetsbare vrouwen bevinden zich niet alleen vrouwen in de bijstand of met een uitkering, maar ook vrouwen met een betaalde baan*.”
Het is goed om bij deze feiten stil te staan tijdens Internationale Vrouwendag komende dinsdag 8 maart. Hoe is het gesteld met uw eigen financiële zelfredzaamheid en financieel bewustzijn als individu? Bestuurders en politici: er is nog veel te doen in Nederland en in Delft.

Internationale Vrouwendag: tijd om de koers van Delfts beleid te checken

Hun financiële afhankelijkheid maakt vrouwen kwetsbaar voor financiële tegenslagen en levensgebeurtenissen zoals een scheiding, het overleden van een partner, werkloosheid of pensionering. Veel vrouwen lijken zich echter weinig bewust van de financiële consequenties van de keuzes die zij in het leven maken, zoals de keuze om minder te gaan werken. Het vergroten van economische (financiële) zelfstandigheid** van vrouwen is een van de speerpunten van het huidige landelijke emancipatiebeleid. Ook in Delft is economische zelfstandigheid als ambitie in het bestuursprogramma 2011-14 opgenomen: “Delftenaren – mannen en vrouwen- zijn economisch zelfstandig, versterken eigen kracht en zijn actief. Delftenaren (inclusief kinderen) hoeven niet in armoede te leven.“ Is het beleid in Delft nog op koers? Gezien de huidige turbulente economische tijden en de financiële druk van noodzakelijke bezuinigingen is het belangrijk om regelmatig te checken of de afgesproken (maatschappelijke) doelstelling van het beleid niet verloren gaat.

Internationale Vrouwendag: empoweren en vieren De gemeente Delft biedt op 8 maart in het kader van de Internationale Vrouwendag een speciaal programma voor de bewoners. In samenwerking met verschillende organisaties zijn er workshops in de Vleugel vanaf 13.00h, gericht op het toerusten van vrouwen: talentmanagement, vrouw en pensioen, gelijke behandeling, “op orde”. Er is ook muziek en dans. Het programma maakt een feest van empowerment. In dezelfde middag vindt er een symposium “Climate for Women in Science” plaats, in het Engels, een sympathiek signaal naar de (internationale) kenniswerkers in de stad. Kortom een aansprekend divers programma dat op 11 maart met een feest eindigt. Meer informatie en programma downloaden: http://www.delft.nl/Inwoners/Actueel/Nieuws_en_pers/Nieuws_gemeente/2011/Maart_2011/Internationale_Vrouwendag

Weet u hoe het met uw financiële situatie gesteld is? Kom naar de Wijzer in geldzaken parade bij DOK. De Wijzer in geldzaken is een interactieve reis door de wereld van uw eigen geld. Naast de expositie organiseert DOK van 8 maart tot 4 april ook workshops, inloopmiddagen en lezingen rond deze onderwerpen. De parade start op Internationale Vrouwendag. Dat is heel symbolisch, gezien het in het begin al genoemde belang om de financiële zelfredzaamheid en financieel bewustzijn van vrouwen te bevorderen. De Wijzer in geldzaken parade is er echter voor iedereen, met name jongeren. Meer informatie: http://www.dok.info/index.php?cat=actief&pagina_id=50&agenda_id=1070

Het is goed om momenten te creëren en reserveren zoals Internationale Vrouwendag, voor bewustwording, reflectie en natuurlijk het vieren van resultaten. De geest en de idealen achter Internationale Vrouwendag beperken zich echter niet tot een dag in het jaar, wat betreft GroenLinks. GroenLinks wil mensen sterker maken. Iedereen ongeacht sekse, achtergrond, leeftijd enz. kan mee doen en heeft optimale kansen om zich te ontplooien. GroenLinks staat voor een solidaire samenleving waarin welvaart en middelen eerlijk worden verdeeld.

 

* Hoog, S., de, Egten, C., van & Jong, T., de (2010). Vrouwen en financiële zelfredzaamheid. Een onderzoek naar de kenmerken van financieel kwetsbare vrouwen. Den Haag: E-Quality. Meer cijfers en feiten over de economische situatie van vrouwen in Nederland: http://www.e-quality.nl/e-quality/pagina.asp?pagkey=144679**Slecht 46 procent van de vrouwen van vijftien tot 65 jaar was in 2008 economisch zelfstandig en verdiende daarmee meer dan het bijstandsniveau van een alleenstaande. Ter vergelijking: 70 procent van de mannen was in datzelfde jaar economisch zelfstandig. (Iemand is economische zelfstandig wanneer zijn of haar inkomsten uit arbeid of eigen onderneming meer dan 70% van het nettominimumloon bedragen. Dit is het bijstandsniveau van een alleenstaande (in 2010 bijna 900 euro). Het gaat hierbij alleen om inkomsten uit arbeid en uit eigen onderneming. Uitkeringen, huurtoeslag, kinderbijslag, het ontvangen van partneralimentatie en inkomsten uit vermogen dragen niet bij tot economische zelfstandigheid. De meting van economische zelfstandigheid wordt beperkt tot personen van vijftien tot 65 jaar.)