De kracht van Delft

De kracht van Delft laat zien dat Delft het beter doet dan de regio. Maar er zijn ook zorgen: de kleine zelfstandige ondernemers zagen hun inkomen met 5% dalen.

In 2010 hebben de Kamer van Koophandel Den Haag, Rabobank Nederland en Rabobank Zuid-Holland Midden voor de tiende keer onderzoek gedaan naar de economische ontwikkeling van Delft. Met de economische thermometer worden de prestaties van het Delftse bedrijfsleven ten opzichte van de rest van Nederland in kaart gebracht. Daarnaast wordt in het belang van Delftse ondernemers en beleidsmakers een themastudie uitgevoerd, die de rol en het belang van het Delftse kleinbedrijf behandelt.

De Kracht van Delft is 6,7 in 2009 (Zuid-Holland 5.9). Dat is een stijging ten opzichte van 2008 (6.4). Dit cijfer is een combinatie van economische kracht en economische groei. Met op dit laatste punt scoort Delft goed. Uit deze cijfers kan men concluderen dat het met de groeipotentie goed zit. Hier kunnen we als Delftenaren met z'n allen wel trots op zijn. De boodschap van zowel de ondernemers als van het college van bestuur was meer en beter samen te werken. En daar is GroenLinks het van harte mee eens. Tot slot werden ook de aanbevelingen gepresenteerd voor het kleinbedrijf;

 

- Leegstaande panden beschikbaar stellen - Flexibele huisvesting mogelijk maken - Meer begeleiding voor starters - Afstand gemeente moet kleiner - Bind studenten en ondernemers aan Delft