Kamers met Kansen in Delft gestart

Bij het politiek cafe van Groenlinks is het project Kamers met Kansen toegelicht dat nu ook in Delft van start is gegaan. Daarnaast wordt er ook aan andere maatregelen gewerkt om wat aan jongeren- en studenthuisvesting te doen.

Kamers met Kansen is een project voor jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Het gaat om jongeren (18 tot 23 jaar) die bijvoorbeeld geen startkwalificatie of werk hebben en die zonder hulp hun problemen niet kunnen oplossen. Het doel is dat de jongere na ongeveer 1,5 jaar weer zelfstandig kan wonen. In het project werken de gemeente Delft, Breed Welzijn Delft, Jeugdformaat, Woonbron en het ROC Mondriaan samen, zodat er een geïntegreerde aanpak mogelijk is. Er is uiteindelijk plaats voor ongeveer 27 jongeren in 10 woningen.

Woningcorporatie Woonbron probeert ook voor starters op de woningmarkt de slaagkans te vergroten door bijvoorbeeld alle vrijkomende huurwoningen in de Krakeelpolder voor jongeren te bestemmen. Ook biedt Woonbron 13 woningen te koop aan volgens het Te Woonconcept. Deze woningen kosten door een korting van 25% tussen de 85.000 en 95.000 euro. Bij verkoop gaat ook weer 25% van de winst (of verlies) naar Woonbron.

Voor studenten blijft er een tekort aan kamers. Het aantal (buitenlandse) studenten stijgt keer op keer sneller dan de prognoses. De grootste problemen voor Duwo om meer te bouwen zijn regelgeving en financiering. Bij een doorbraak in goedkoper bouwen zou het financieringsprobleem opgelost kunnen worden. Ook de parkeernorm voor studentencomplexen werkt niet: de parkeerkelders blijven leeg omdat er heel weinig studenten met een auto zijn.