Vierde Week tegen Armoede

Vanochtend is in de Wereldzaak de vierde Week tegen Armoede met een ontbijt geopend. Van 6 tot en met 11 september staat Delft in het teken van de strijd tegen armoede. Een week vol lezingen, informatiemomenten, optredens en andere activiteiten.

Armoede heeft niet alleen te maken met een tekort aan geld. Armoede betekent vooral niet mee kunnen doen. Niet kunnen sporten omdat je het geld er niet voor hebt. De deur niet meer uitkomen omdat je geen sociale contacten hebt. Maar het gaat ook over mensen die niet kunnen lezen of schrijven, de taal niet beheersen en daardoor kansen missen.

Het thema dit jaar is Actief meedoen. Het programma en alle actuele informatie over de Week tegen Armoede staat op www.weektegenarmoede.nl.