Ontwikkelingen in Schieoevers

Afgelopen vrijdag bracht de fractie een bezoek aan dNA (de Nieuwe Academie) die vorig jaar verhuisde van de Nijverheidstraat naar Hal C in de Kabelfabriek in Schieoevers. Een inspirerend bezoek, waarin de fractie is bijgepraat en rondgeleid door Frank Koenen van dNA.

In juni 2008 stemde het college van B&W in met de Ontwikkelingsvisie Blauw. Blauw betreft het gedeelte van het bedrijventerrein dat wordt begrensd door het spoor, de Kruithuisweg, de Schie en de Praxis aan de Schieweg. Op deze locatie liggen ondermeer het Kruithuis en de bedrijven Sita en Schiehal.

'Blauw' wil jonge pioniers, ex-studenten en startende ondernemers aan Delft binden. Nu vertrekt het overgrote deel van de studenten na hun studie naar andere steden. De Schiehallen worden, onder de naam SchieFabriek, omgebouwd tot flexibele woon/werk ruimtes. Door middel van tijdelijke verhuur wordt zo de basis gelegd voor de verlevendiging van deze plek. Een elementair onderdeel van het concept is de geleidelijke transformatie. Het idee is dat het gebied langzaam verandert van identiteit en gebruikers. De verwachting is dat tijdelijk gebruik van de Schiehal in het begin van de transformatie het gebied op de kaart zal zetten en dat is nu aan het gebeuren.

Frank leidde ons rond en we ontmoetten zittende gebruikers (Kistemaker VB die het Stationskoffiehuis er restaureert en Team Anemo dat aan de windauto werkt), nieuwkomers (meubelmaker Bram van de Bolt en kunstenaar Marco Fulgheri) en een ondernemer die overweegt vanuit Leiden te verkassen naar het gebied.