Kindergemeenteraad

22 leerlingen uit groep 7/8 van basisschool De Omnibus uit Poptahof hebben afgelopen dinsdag het voorstel om vier sportzaterdagen met aansluitend een wijkfeest te houden gekozen als beste voorstel tijdens de kindergemeenteraad. Dit voorstel wordt daadwekelijk uitgevoerd.

Het doel van de kindergemeenteraad is om kinderen meer bekend te maken met de politieke besluitvorming. De leerlingen hebben zich een middag lang bezig houden met lokale politiek. Op school hadden ze zich al voorbereid en in het stadhuis hebben ze de plannen verder uitgewerkt. Thema van de plannen was Hoe verbeter ik mijn wijk (Poptahof)? Voor de uitvoering van het beste plan was een bedrag van € 2500,- ter beschikking gesteld.

Tijdens de werkdag op het stadhuis hebben de leerlingen ook gesprekken gevoerd met gemeenteraadsleden. Fleur Norbruis was er namens GroenLinks en mocht iets vertellen over het raadswerk en tips geven voor de projectvoorstellen. De kinderen hadden veel vragen aan de aanwezige raadsleden van Stip, VVD en GroenLinks. Heel veel en heel uiteenlopende vragen. Of het leuk is om raadslid te zijn. Of de burgemeester de baas is van Delft. Op welke partij je nooit zou stemmen. Maar ook andere vragen: Waarom de flats in de Poptahof gesloopt moeten worden en wat de raadsleden er van vinden dat er kinderen mishandeld worden thuis.

Om 17.00 uur begon de kindergemeenteraadsvergadering. Met op de tribune ouders, leerkrachten en andere belangstellenden. Met als voorzitter een geanimeerde burgemeester Verkerk die de kinderen eerst als tijdelijke raadsleden installeerde. De drie 'partijen' De Parkmasters, Poptakids en Buurt Barbecue Partij presenteerden en verdedigden hun voorstellen met verve. Een partij deed dat op zo originele wijze (rap) dat de burgemeester vond dat de echte gemeenteraadsleden er nog wat van kunnen leren. Burgemeester Verkerk toonde zich onder de indruk van de plannen. "Deze plannen passen allemaal uitstekend bij wat de stad zo nodig heeft. Maar er kan maar één voorstel worden uitgevoerd." Dat werd het project met vier sportzaterdagen en een afsluitend wijkfeest.