Geen lokale lasten zonder lokale lusten

Lucas Vokurka stelt dat de gemeente maximaal transparant moet zijn over de lokale lasten. Nou, hij wordt op zijn wenken bediend.

Lucas Vokurka stelt dat de gemeente maximaal transparant moet zijn over de lokale lasten. Nou, hij wordt (al jaren) op zijn wenken bediend.

Ten eerste gaat deze GroenLinks-wethouder geen discussie uit de weg over de noodzaak van gemeentelijke heffingen en tarieven.

Ten tweede hanteert zij het maximale door de wetgeving toegestande kwijtscheldingenbeleid (dus voor mensen met een inkomen tot 100% van het bijstandsniveau).

Ten derde zijn er voor mensen die niet voor kwijtschelding in aanmerking komen maar toch een laag inkomen hebben (tot 130% van het minimum) inkomensondersteunende voorzieningen.

Ten vierde is zij aanspreekbaar op de hoogte van de heffingen en tarieven. Voor leges ziet zij erop toe dat die maximaal kostendekkend zijn.

Ten vijfde hamert zij er voortdurend op dat mensen waar voor hun geld krijgen.

Ten zesde heeft zij een tentoonstelling georganiseerd over gemeentelijke belastingen en heffingen (nog enkele dagen te bezichtigen op de eerste verdieping van DELFT BOUWT aan de Barbarasteeg).

Ten zevende stelt zij bezoekers van deze tentoonstelling in de gelegenheid om kenbaar te maken hoe zij aankijken tegen de gemeentelijke heffingen en tarieven.

Ten achtste heeft zij - hoewel het geen populair onderwerp is tijdens de verkiezingscampagne - een debat georganiseerd over de Delftse lokale lasten.

Lucas Vokurka is daarbij. Hij gebruikt in zijn blog zelfs de gegevens van Rein-Aart van Vugt van Deloitte accountants, waaruit blijkt dat Delft een vriendelijk fiscaal regiem heeft.

Het verhaal van deze GroenLinks wethouder over gemeentelijke belastingen is eveneens te vinden op de gemeentelijke website.

De gemeente Delft stond kwa woonlasten bij aantreden van deze GroenLinkswethouder op de vierde plaats van de lijst van duurste grote gemeenten. Inmiddels is Delft uit de top 10 verdwenen. We staan op de 11de plaats. Als je alle gemeenten bekijkt staat Delft in de middenmoot. En dat is een hele prestatie voor een ambitieuze gemeente met nog geen 100.000 inwoners.

Al zeg ik het zelf: het gaat niet alleen om lasten, de stad heeft ook lusten van deze GroenLinkswethouder.