Debat over duurzaamheid; GroenLinks heeft concurrentie!

Vanavond mocht ik in het verkiezingsdebat bij de Koornbeurs het woord voeren over duurzaamheid in Delft. De centrale vraag was of duurzaamheid een ongewenste kostenpost is in deze tijden van bezuinigingen of juist een kans. GroenLinks vindt het natuurlijk een kans. De kredietcrisis maakt het nodig om de economie te veranderen. GroenLinks wil dat doen onder het motto 'Groen Werkt!'.

Het motto 'Groen werkt!' gaat uit van investeren in duurzaamheid, om daarmee te zorgen voor banen waarmee de kredietkrisis wordt bestreden, en om bijvoorbeeld te zorgen voor het verlagen van de stookkosten aan de onderkant van de (huur-)huizenmarkt. In het debat deden vertegenwoordigers van D66, PvdA, Stip en de VVD mee. Even leek het een moeilijk debat te worden. Niet omdat ik zoveel weerwoord vond, maar juist omdat iedereen over elkaar heen buitelde om zo duurzaam mogelijk te zijn. Goed nieuws voor GroenLinks en voor Delft. Met het milieubeleid komt het de komende tijd wel goed als het aan deze vijf partijen ligt! Zelfs de VVD profileert zich duurzaam: Lennart Harpe, lijsttrekker van de Volkspartij Voor Duurzaamheid, overhandigde mij het duurzame manifest van de VVD. Op veel punten vinden we elkaar: duurzame technologische bedrijvigheid naar Delft halen, duurzaam en compact bouwen, de gemeente geeft het goede groene voorbeeld, zware vrachtauto's de binnenstad uit, vaker fietsen. Het zou uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks kunnen komen. Jammer dat de aanleg van parkeergarages en de aanleg van de A4 Midden-Delfland door de VVD ook duurzaam worden genoemd. Files zijn niet duurzaam, maar meer autoverkeer zeker ook niet. En blijkt uit de Milieu Effect Rapportage niet dat de A4 de files niet oplost? Ik noemde dat de gemeente Delft beter kan stimuleren dat er in Delft gewoond en gewerkt kan worden, zodat men minder op weg hoeft. En natuurlijk openbaar vervoer en de fiets als oplossing.

Ik vond het debat onverwacht levendig, hoewel de standpunten over duurzaamheid niet zo onderscheidend zijn. Toen na een paar rondes ook de zaal het woord kreeg, kwamen ook andere thema's aan bod. De slimste vraag van de avond was: Wat is het 'unique selling point' van uw partij? Dat ging dus niet over het milieu, maar zelfs voor mij was dat toch een inkopper: het anti-armoedebeleid van Saskia Bolten, dat zich richt op empowerment en kansen bieden aan volwassenen en kinderen! Da's pas duurzaam!