Gemeente Delft steekt haar nek uit voor honderden nieuwe banen

Delft kent €700.000 subsidiegeld toe voor het realiseren van een Bioprocess Pilot Facility op het DSM terrein in Delft. Het geld is onderdeel van een EFRO-subsdie van €15 miljoen die door de TU is aangevraagd en die bedoeld is om de DSM site in Delft noord om te bouwen tot open, innovatieve campus. Het maakt deel uit van een veel groter project waarin de TU Delft, DSM en de gemeente met nog 20 andere partijen de komende jaren in totaal € 150 miljoen investeren. Delft steekt in deze krappe tijden van bezuinigingen zijn nek uit met dit besluit. Door het plan ontstaan honderden nieuwe banen en studieplaatsen in duurzame technologie.

De nieuwe campus op het DSM-terrein biedt plaats aan verschillende onderzoeksinstellingen en bedrijven die kennis over ‘Witte Biotechnologie’ ontwikkelen. Dat is duurzame technologie die zich richt op de inzet van micro-organismen en enzymen voor productie van hernieuwbare grondstoffen en chemicaliën. Een consortium van 23 partijen wil binnen dit project een proeffabriek realiseren om resultaten van wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar productie. Delft laat met dit project zien dat ze de economische en duurzaamheidstrategie serieus neemt.

“Deze investering past ook precies in het GroenLinks thema ‘Groen Werkt!’. GroenLinks wil Nederland met dit soort projecten uit de economische crisis trekken en tegelijk de economie vergroenen.” aldus GroenLinks wethouder Saskia Bolten, die de Delftse bijdrage door goed te onderhandelen wist te halveren.

Het thema ‘Groen Werkt!’ is gebaseerd op de uitgangspunten van ‘People Planet Profit’. Door te investeren in de groene economie wordt voor veel mensen een nieuwe duurzame baan gecreëerd. Daarmee kan de economische crisis worden bestreden en het levert een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de milieubelasting en vermindering van de afhankelijkheid van grondstoffen en fossiele brandstoffen.