Verslag debat VKC en PSC

Het is campagnetijd. Dat is wel te zien: overal duiken politieke café’s en verkiezingsdebatten op. Zo ook op 16 februari: in wijkcentrum De Vleugel organiseerden het VKC (VrouwKindCentrum) en PSC (Politiek Scholings Centrum) een verkiezingsdebat met als thema: “Kredietcrisis en Kunnen meedoen in je stad”.

Met andere woorden, het ging om participatie in het algemeen en om emancipatie in het bijzonder, en dat in de schaduw van de financiële crisis en de nodige bezuinigingen. Na een inleiding van wethouder Dick Rensen gingen vertegenwoordigers van 8 partijen met elkaar in debat aan de hand van vraagstellingen. Lijsttrekker en wethouder Financiën en Emancipatie Saskia Bolten vertegenwoordigde GroenLinks.Complimenten aan de organisatie en Rosa Lindenburg -PSC en dagvoorzitter- die met goed voorbereide vragen probeerde naar boven te krijgen welke keuzes en afwegingen de lokale politici binnen het beleidsterrein participatie en emancipatie maken. Alle partijen lijken gemeenschappelijk te hebben dat er fors bezuinigd moet worden en dat meedoen in de maatschappij noodzakelijk is voor iedereen. Het verschil zit echter in het antwoord op de vraag hoe dat bereikt wordt. Dat heeft namelijk direct merkbare invloed op de individuele situatie van Delftenaren. Neem de kinderopvang als voorbeeld: als er geen plek is in de kinderopvang, het te duur is of de kwaliteit onvoldoende, dan wordt het combineren van werk en privé onmogelijk gemaakt. Dat gaat ten koste van participatie en emancipatie en bevordert niet dat vrouwen economisch zelfstandig worden.  Op de vraag wat tijdens de collegevorming m.b.t. participatie en emancipatie overeind moet blijven, is het antwoord van GroenLinks daarom: kinderopvang!