Iedereen naar het stemlokaal op 3 maart!

Nog nooit was er zo'n lage intentie om te gaan stemmen als nu voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart, stelt onderzoeksbureau BMC.

Uit een steekproef onder ruim 1100 mensen door TNS NIPO blijkt dat de meest genoemde reden om niet te gaan stemmen is dat mensen geen interesse hebben. 34 procent van de niet-stemmers noemt dat als reden. 21 procent van de mensen die de gang naar de stembus niet maken, weet niet op welke partij zij moeten stemmen.

GroenLinks vindt dat zorgwekkend. Het is belangrijk dat je stemt, omdat gemeentepolitiek ertoe doet! Een ieder die stemt, oefent invloed uit op de samenstelling van de gemeenteraad en daarmee op het beleid van de komende vier jaar in Delft. Zo laat je zien hoe jij wilt dat er met Delft wordt omgegaan. Niet onbelangrijk als je naar de uitdagingen kijkt waar Delft voor staat: de economische crisis, de klimaatcrisis en de grote projecten als de Spoorzone. Bovendien wordt het lokaal bestuur steeds belangrijker. Gemeenten hebben grote verantwoordelijkheden gekregen als het gaat om de bijstand, het arbeidsmarktbeleid, de inburgering en de aanpak van het voortijdig schoolverlaten.

Wie niet stemt, zet zichzelf buiten spel. Stemmen dus!